KREDA ir ŽŪPGF siūlo pasinaudoti apyvartine paskola žemės ūkiui dar paprastesnėmis sąlygomis

Spausdinti
2021-08-03

Įpusėjus javapjūtei vėl tikimasi rekordinio derliaus – tai reiškia ne tik didesnes ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių pajamas, bet ir poreikį didinti technikos resursus. Visoje Lietuvoje veikianti, 11 finansinių paslaugų įmonių grupę vienijanti Jungtinė centrinė kredito unija KREDA ir valstybės valdomas „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) kviečia nelaukti darbų pabaigtuvių, o pasitaikius progai pasidomėti atnaujintomis sąlygomis gauti lengvatinį kreditą.

„Produktas skirtas ūkininkams, nukentėjusiems nuo COVID-19, taip pat ir nenukentėjusiems nuo pandemijos. Skirtumas tik tas, kad nukentėję gauna 90 proc. garantiją, o nenukentėję – 80 proc.“, - sako Jungtinės centrinės kredito unijos KREDA administracijos vadovė Kristina Simonovič. - „Bene didžiausias darbas siekiant palankesnio finansavimo – dokumentų našta, tad kodėl šios užduoties neperdavus profesionalams, ypač, kai laukuose pats darbymetis? KREDA ir ŽŪPGF vienija jėgas ir kviečia ūkio subjektus, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste, pildyti vieną paraišką ir tik vieną kartą. Likę tolimesni uždaviniai – kaip kredito suteikimo, garantijos gavimo, palūkanų kompensavimo ir kiti formalumai – atitenka KREDA grupės unijų darbuotojams. Bendras su ŽŪPGF sukurtas produktas labai palengvins dokumentų naštą ūkininkams ir pasitarnaus kaip puiki alternatyvą prekybiniam potencialui didinti. Tai apyvartinė paskola be hipotekos įkeitimo“.

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, augintojai per šią javapjūtę turi nestokoti optimizmo. Grūdų kainos pasaulinėje rinkoje išlieka aukštos nepaisant to, jog augintojai savo aruoduose dar tebeturi 2020 metų derliaus likučių.

Lietuvoje daugiausia pasėta kviečių, kurių derlingumas turėtų siekti 5,6 tonų iš hektaro. Palyginti, pernai derlingumas siekė 5,4 t/ha. Rapsų derliaus padidėjimą taip pat turėtų lemti geresnis derlingumas – prognozuojama 3,7 t iš hektaro.

Tikimasi, kad bendras grūdinių augalų derlius šiais metais sudarys 6,93 mln. tonų, iš jų kviečiai – 4,89 mln. tonų. Rapsų derlius turėtų pagaliau peržengti simbolinę 1 mln. tonų ribą ir siekti 1,04 mln. tonų. Tai geriausias derlius per pastarąjį dešimtmetį.

KREDA grupės kreditų portfelis 2021 m. liepos pradžioje siekė 176,89 mln. Eur. Iš šių lėšų daugiau nei trečdalis (59,3 mln. Eur) – kreditai žemės ūkiui. KREDA grupės strategija – didinti žemės ūkio sektoriaus dalį.

Pagrindinė KREDA ir ŽŪPGF naujos priemonės informacija:

 • Terminas – iki 3 metų, su galimybe pratęsti dar 3 metams.
 • Palūkanų kompensacija – 80 proc. (tik ūkio subjektams, susijusiems su žemės ūkio veikla).
 • Maksimali palūkanų norma kompensacijai – 4 proc.
 • ŽŪPGF suteikia 90 proc. garantiją nuo COVID-19 nukentėjusiems ūkio subjektams neatgautos kredito sumos ir Jungtinei centrinei kredito unijai išduodamas vekselis. Tuo tarpu nuo COVID-19 nenukentėjusiems ūkio subjektams siūloma 80 proc. neatgautos kredito sumos garantija ir vekselis.
 • Paslauga teikiama iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Kredito suma

Kredito suma apskaičiuojama individualiai, vadovaujantis viena iš 3 sąlygų: kredito suma neturi viršyti dvigubo ūkio subjekto darbuotojams priskaityto darbo užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų 2019 m.; kredito suma neturi viršyti 25 proc. ūkio subjekto apyvartos 2019 m.; kita reikalinga kredito suma, siekiant patenkinti likvidumo poreikius nuo paskolos sutarties pasirašymo momento ateinantiems 18 mėn. ūkio subjektams, kurie priskiriami mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Kas gali gauti kreditą?

 • Ūkio subjektai, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre:
 • Ūkininkų ūkiai,
 • Žemės ūkio bendrovės;
 • Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) – nustatyta tvarka pripažintos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais);
 • Kitos žemės ūkio veikla užsiimančios įmonės (UAB, MB ir pan.).

Kaip gauti kreditą?

Norintys pasinaudoti žemės ūkio apyvartinio kredito paslauga turi atitikti keliamas finansines sąlygas, pateikti Jungtinei centrinei kredito unijai bendrą Paraišką paskolai gauti bei kitus reikalingus dokumentus. Likęs procesas patikimas KREDA unijų grupės darbuotojams.

Minėtos finansinės sąlygos:

 • Ūkio subjektas atitinka 2019 m. gruodžio 31 d. sunkumų patiriančios įmonės ar ūkio bei kitus keliamus kriterijus.
 • Ūkio subjektas yra įregistravęs žemės ūkio valdą (išskyrus žuvininkystės veikla užsiimančius ūkio subjektus).
 • Ūkio subjektui reikalingas kreditas išvardintiems tikslams įgyvendinti.
« Atgal