II veiklos etapas

Spausdinti

II veiklos etapas

II-ojo veiklos etapo kvietimo sąlygos, paraiškų vertinimo metodika ir paraiškų formos bankams ir kredito unijoms

 Kredito įstaigų Paskolų fondui teikiami dokumentai pagal II veiklos etapą

  • Pažymos apie orientacinę palūkanų normą forma (.doc)
    Dokumentas, kurį kredito įstaigos, priėmusios sprendimą išduoti paskolą ūkio subjektui tikslinės paskolos lėšomis, turi pateikti Žemės ūkio paskolų garantijų fondui, nurodydamos ūkio subjekto reitingą ir turto įkeitimo lygį