I veiklos etapas

Spausdinti

I veiklos etapas

 I-ojo veiklos etapo kvietimo sąlygos, paraiškų vertinimo metodika ir paraiškos forma bankams

Kredito įstaigų Paskolų fondui teikiami dokumentai pagal I veiklos etapą

  • Pažymos apie orientacinę palūkanų normą forma (.doc)
    Dokumentas, kurį kredito įstaigos, priėmusios sprendimą išduoti paskolą ūkio subjektui tikslinės paskolos lėšomis, turi pateikti Žemės ūkio paskolų garantijų fondui, nurodydamos ūkio subjekto reitingą ir turto įkeitimo lygį