Paskolų fondas

Spausdinti

Paskolų fondas

Paskolų fondas – finansų inžinerijos priemonė, suteikianti galimybes žemdirbiams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams iš kredito įstaigų pasiskolinti lengvatinėmis sąlygomis – mažesnėmis nei rinkos palūkanomis.

Šio fondo įkūrėjas – Žemės ūkio ministerija, administruojanti institucija - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, o valdytojas – UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

Paskolų fondas administruoja lengvatinių paskolų teikimą per kredito įstaigas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 m. programos priemones:

  • Žemės ūkio valdų modernizavimas - parama paskolomis
  • Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas - parama paskolomis 

Lengvatinės paskolos taip pat gali būti teikiamos ir pagal šių priemonių supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles.