Paramos intensyvumo, išreikšto bendrosios subsidijos ekvivalentu (BSE), skaičiuoklė

Spausdinti

Ši skaičiuoklė yra tik informacinio pobūdžio. Tikslų BSE apskaičiuoja Paskolų fondas, iš kredito įstaigos gavęs ūkio subjekto vertinimą ir informaciją apie ūkio subjektui teikiamos paskolos sąlygas.

BSE skaičiuojamas teikiant paskolas iš Paskolų fondo lėšų. Kai ūkio subjektas kreipiasi dėl investicinės paramos ir paskolos, maksimali paramos suma projektui turi būti mažinama BSE dydžiu.

Įgyvendinamas projektas

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas - parama paskolomis" ir "Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas - parama paskolomis".
Tinkamos finansuoti išlaidos - tai išlaidos, kurios atitinka priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" ar priemonės "Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas" įgyvendinimo taisyklėse nurodytas tinkamų finansuoti išlaidų nuostatas.
Tinkamų finansuoti išlaidų suma nurodoma NMA teikiamoje pažymoje "Dėl tinkamumo gauti paskolą".

Paskolos sąlygos

Kredito įstaigos teikiamos paskolos suma.
Pagal priemonę "Žemės ūkio valdų modernizavimas - parama paskolomis" minimali paskolos suma - 3.000 EUR arba 10.358 Lt, maksimali paskolos suma - 300.000 EUR arba 1.035.840 Lt
Pagal priemonę "Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas - parama paskolomis" maksimali paskolos suma - 4.000.000 EUR arba 13.811.200 Lt.
Kredito įstaigos teikiamos paskolos valiuta.
Paskolos išduodamos Litais arba Eurais.
Kredito įstaigos teikiamos paskolos trukmė.
Paskolos teikiamos iki 7 metų terminui.
Kredito įstaigos teikiamos paskolos numatoma palūkanų norma, proc. (nurodo kredito įstaiga).

Ūkio subjekto vertinimas (atlieka kredito įstaiga)

Kredito įstaigos įvertintas ūkio subjekto turto įkeitimo lygis (nurodo kredito įstaiga).
Kredito įstaigos įvertinta ūkio subjekto reitingo kategorija (nurodo kredito įstaiga).