Dokumentai dalies palūkanų kompensacijai gauti

Spausdinti

Dokumentai dalies palūkanų kompensacijai gauti

Ūkio subjektas, norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, finansų įstaigai pateikia:

  • kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo, paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už investicinį kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo (paraiškos dėl garantijos suteikimo formos priedas);
  • kartu su dokumentais dėl paskolos gavėjo tinkamumo gauti pagalbą paskolomis, paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už investicinę paskolą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kai paskola teikiama pagal Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimo priemonę, kompensavimo (paraiškos forma).