Dokumentai dalies palūkanų kompensacijai gauti

Spausdinti

Dokumentai dalies palūkanų kompensacijai gauti

Ūkio subjektams, turintiems finansavimą su ŽŪPGF garantija

Ūkio subjektas, norėdamas gauti dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensaciją, paraišką dėl dalies palūkanų kompensavimo pateikia kaip priedą kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo:

Ūkio subjektams, kurių paskola / lizingo finansavimas su ŽŪPGF garantija dar negrąžintas, ŽŪPGF sprendimas dėl pagalbos skyrimo kompensuojant palūkanas buvo priimtas iki 2020 m. liepos 1 d. ir buvo gauta maksimali apskaičiuotos palūkanų kompensacijos suma arba baigėsi palūkanų kompensavimo laikotarpis (nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos protrūkio):

Ūkio subjektams, turintiems finansavimą pagal priemonę „Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti“

Ūkio subjektas, norėdamas gauti dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensaciją, paraišką dėl dalies palūkanų kompensavimo pateikia kaip priedą kartu su dokumentais dėl paskolos gavėjo tinkamumo gauti pagalbą paskolomis:

Ūkio subjektams, turintiems finansavimą pagal priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“

Ūkio subjektas, norėdamas gauti dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensaciją, paraišką dėl dalies palūkanų kompensavimo pateikia kaip priedą kartu su dokumentais dėl paskolos gavėjo tinkamumo gauti pagalbą paskolomis:

Ūkio subjektams, turintiems finansavimą nuo 2020-07-01 be ŽŪPGF garantijos

Ūkio subjektas, nuo 2020 m. liepos 1 d. paėmęs paskolą ir (ar) perkantis finansine nuoma (lizingu) be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos ir norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, pateikia pasirašytus dokumentus:

Paraiškų pateikimas el. būdu. Paraiškas, užpildytas elektroniniu būdu, prašome pateikti el. pašto adresu palukanos@garfondas.lt.

Akvakultūros subjektams, turintiems finansavimą nuo 2020-08-17 be ŽŪPGF garantijos

Akvakultūros subjektas, nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. paėmęs paskolą ir (ar) perkantis finansine nuoma (lizingu) be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos ir norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, pateikia pasirašytus dokumentus:

Paraiškų pateikimas el. būdu. Paraiškas, užpildytas elektroniniu būdu, prašome pateikti el. pašto adresu palukanos@garfondas.lt.