Dokumentai dalies palūkanų kompensacijai gauti

Spausdinti

Dokumentai dalies palūkanų kompensacijai gauti

Ūkio subjektams, turintiems finansavimą su ŽŪPGF garantija

Ūkio subjektas, norėdamas gauti dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensaciją, paraišką dėl dalies palūkanų kompensavimo pateikia kaip priedą kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo:

Ūkio subjektams, turintiems finansavimą pagal priemonę „Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti“

Ūkio subjektas, norėdamas gauti dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensaciją, paraišką dėl dalies palūkanų kompensavimo pateikia kaip priedą kartu su dokumentais dėl paskolos gavėjo tinkamumo gauti pagalbą paskolomis:

Paraiškų pateikimas el. būdu. Paraiškas, užpildytas elektroniniu būdu, prašome pateikti el. pašto adresu palukanos@garfondas.lt.