2022-07-21

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui padidintas valstybės garantijų limitas iki 257,2 mln. eurų

ŽŪPGF šiemet ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, galės suteikti individualių garantijų iki 257,2 mln. eurų. Toks įsipareigojimų pagal garantijų sutartis limitas patvirtintas LR Vyriausybės sprendimu padidinus prieš tai nustatytą limitą.

2022-06-30

Per dvejus metus nuo COVID-19 nukentėjusiems ūkio subjektams suteikta beveik 157 mln. eurų lengvatinių paskolų

Pagal ŽŪPGF įgyvendinamą skatinamąją finansinę priemonę 2020-2022 m. nuo koronaviruso (COVID-19) pandemijos nukentėjusiems žemės ūkio ir žuvininkystės ūkio subjektams suteikta lengvatinių paskolų už 156,6 mln. eurų ir visos paskoloms skirtos lėšos yra išskolintos. Per šį laikotarpį ūkio subjektams suteiktos 1 494 lengvatinės paskolos, o viena paskola vidutiniškai siekė 105 tūkst. eurų.

2022-06-23

Pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantiems ūkiams – išskolinta 4,015 mln. eurų

Pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantiems ūkio subjektams suteikta lengvatinių paskolų už 4,015 mln. eurų. Per visą šiems ūkio subjektams skirtos finansinės priemonės įgyvendinimo laikotarpį nuo 2020 m. lengvatines paskolas gavo 80 ūkio subjektų, skelbia priemonę administruojanti Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

2022-04-28

Pradedamos teikti paskolos sunkumų patiriantiems ūkiams iš papildomai skirtų 25 mln. eurų lėšų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas iš papildomai skirtų lėšų pradeda teikti lengvatines paskolas pagal skatinamąją finansinę priemonę žemės ūkio ir žuvininkystės ūkio subjektams, patiriantiems sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos. Paskolos bus teikiamos iki 2022 m. birželio 30 d., skatinamosios finansinės priemonės įgyvendinimui papildomai skirta 25 mln. eurų.

2022-04-05

Pradėta finansų tarpininkų atranka 2022 metams COVID-19 paskoloms skirtoms lėšoms

ŽŪPGF kovo pabaigoje paskelbė apie papildomai skirtas 25 mln. eurų lėšas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“. Šiuo metu pradedama finansų tarpininkų atranka priemonės įgyvendinimui ir šių lėšų išskolinimui.

2022-03-30

Sunkumų patiriantiems ūkininkams – papildomi 25 mln. eurų lengvatinėms paskoloms

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) informuoja, kad skatinamajai finansinei priemonei „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ papildomai skirta 25 mln. eurų. ŽŪPGF nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) pandemijos per 2020-2021 m. jau suteikė lengvatinių paskolų už 133,1 mln. eurų.

2022-03-15

Pranešimas apie atranką į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-163 „Dėl sprendimo organizuoti valstybės tarnautojų parinkimo į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą procedūrą ir reikalavimų valstybės tarnautojams nustatymo“ yra priimtas sprendimas organizuoti 2 karjeros valstybės tarnautojų parinkimo į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą procedūrą bei nustatyti reikalavimai valstybės tarnautojams.

2022-02-25

Kokie klausimai kyla dėl KPP pasidalytos rizikos paskolų?

Jau pasirašomos pirmosios lengvatinių paskolų teikimo sutartys pagal Pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę iš fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“. Fondą valdanti Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas dalinasi pagrindiniais atsakymais į klausimus, kylančius dėl šių paskolų suteikimo.

2022-02-14

Pranešimas apie atranką į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 3D-95 „Dėl sprendimo organizuoti nepriklausomų kandidatų atranką į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą ir reikalavimų kandidatams nustatymo“ yra priimtas sprendimas organizuoti 2 nepriklausomų kandidatų atranką į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą bei nustatyti reikalavimai kandidatams.

2022-02-03

Lengvatinės paskolos – daugiausia smulkiesiems ūkiams

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2020-2021 m. suteikė lengvatinių paskolų nukentėjusiems nuo koronaviruso pandemijos ir nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių už daugiau kaip 134,4 mln. eurų. Daugiausia finansinės pagalbos gavo smulkieji ūkiai, kurie skolinosi iki 50 tūkst. eurų. Lengvatinių paskolų teikime dalyvavo net 32 finansų tarpininkai su aptarnavimo tinklu visoje šalyje.