2019-12-02

Suteikta pirmoji paskola pagal naują finansinę priemonę – lengvatinės paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įgyvendina naują finansinę priemonę – „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimas“. 2019 m. lapkričio 22 d. pagal šią priemonę pasirašyta pirmoji paskolos sutartis.

2019-11-19

Pakeistas Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą reglamentuojantis nutarimas ir nuostatai

2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo redakcijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1119 bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 3D-624 pakeisti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą reglamentuojantis LRV nutarimas ir garantijų teikimo nuostatai. Minėtieji teisės aktai įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 15 d. ir nustato naujas Bendrovės veiklos sritis bei paslaugų teikimo sąlygas.

2019-10-15

Šiemet garantijomis ir daliniu palūkanų kompensavimu pasinaudojo daugiau ūkio subjektų

Per tris š. m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 22,3 mln. Eur kreditų suteikė 163 garantijas už 16 mln. Eur. Palūkanų kompensacijomis pasinaudojo 100 ūkio subjektų, jiems kompensuota 316 tūkst. Eur kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų.

2019-10-10

Nauja finansinė priemonė – lengvatinės paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pradeda įgyvendinti naują finansinę priemonę – „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimas“. Pagal šią priemonę iki 2020 m. pabaigos planuojama suteikti beveik 2,7 mln. Eur lengvatinių paskolų.

2019-10-01

Pagalba dirbantiems kaime – kreditų garantijos ir palūkanų kompensavimas

Prasidėjus rudens darbams, žemdirbiams ir kaimo verslininkams reikalingos nemažos apyvartinės lėšos, skirtos trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas  ateina į pagalbą tiems, kurie skolinasi iš finansų įstaigų, tačiau neturi pakankamai įkeičiamo turto.

2019-08-08

Per pirmąjį 2019 m. pusmetį kredito įstaigos suteikė 16 mln. Eur kreditų su garantija

Per pirmąjį š. m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 16 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 115 garantijų už 11,6 mln. Eur. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5519 garantijų už 913,6 mln. Eur, kredito įstaigos ūkio subjektams su garantijomis išdavė 1,18 mlrd. Eur garantuotų kreditų.

2019-06-25

Kviečiame į parodą „Agrovizija 2019“

2019 m. birželio 26-28 d. Akademijoje, Dotnuvos sen., Kėdainių r. vyks žemės ūkio technologijų paroda „Agrovizija 2019“. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip ilgametis parodos rėmėjas, kviečia aplankyti parodą ir susipažinti su naujausiomis žemės ūkio technologijomis.

2019-05-22

Paskoloms pagal PPG priemonę – 80 proc. palūkanų kompensacija

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas nuo 2018 m. įgyvendina Paskolų portfelio garantijų priemonę (PPG priemonė), pagal kurią žemės ūkio subjektams sudaromos galimybės palankesnėmis sąlygomis pasiskolinti apyvartinėms lėšoms ar biologiniam turtui įsigyti esant nepakankamam užstatui. Paskolas pagal šią priemonę teikia „Luminor“ bankas, joms taikomas 80 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas.

2019-05-20

Paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai bus teikiamos palankesnėmis sąlygomis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, paskelbtas atviras konkursas finansiniams tarpininkams atrinkti. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 2,011 ml. Eur Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų.

2019-05-16

Patvirtinta Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2018 m. veiklos ataskaita

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gegužės 15 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2018 m. veiklos ataskaitą. Praėjusių metų veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

1 2 Kitas