2016-12-19

Kreditų garantijos – visiems klientams iki 80 proc.

Siekiant skatinti žemės ūkio sektoriaus plėtrą ir sudaryti patrauklesnes garantijų teikimo sąlygas, buvo pakeistas Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą reglamentuojantis nutarimas.
Nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo redakcija įsigalioja nuo 2016 m. gruodžio 15 d.

2016-10-12

Per tris ketvirčius – 72 mln. Eur garantijų

Per tris 2016 m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 29,5 mln. Eur kreditų suteikė 174 garantijas už 18,6 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 7 garantijos už 53,4 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteiktos 4973 garantijos už 824,2 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino beveik 1,1 mlrd. Eur.

2016-07-12

Per pirmąjį 2016 m. pusmetį – 125 kreditų garantijos už 55 mln. Eur

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 18,5 mln. Eur kreditų suteikė 120 garantijų už 12,3 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai atitinkamu laikotarpiu suteiktos 5 garantijos už 43 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 4916 garantijų už 807 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1,05 mlrd. Eur.

2016-06-20

Kredito įstaigų atstovai susirinko į tradicinį seminarą

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) š. m. birželio 17 d. kredito įstaigų darbuotojus pakvietė į išvažiuojamąjį seminarą ,,Pieno gamintojų kooperacijos tikslas – gaminti galutinį produktą“. Šį kartą seminaras vyko žemės ūkio kooperatyvo ,,Pienas LT“ pieno perdirbimo įmonėje. Seminaro tikslas – kredito įstaigų darbuotojams pateikti naujausią informaciją apie šalies pieno sektorių, parodyti baigiamą statyti naują pieno perdirbimo įmonę.

2016-06-14

Žemės ūkio kooperatyvams – palankesnės sąlygos skolintis

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, siekdama paskatinti žemdirbius kooperuotis, priėmė naujas palūkanų už investicinius ir trumpalaikiam ar biologiniam turtui skirtus kreditus kompensavimo taisykles. Jomis nustatomos palankesnės palūkanų kompensavimo sąlygos besiskolinantiems su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija.

2016-05-13

Vilniuje – garantijų ekspertai iš visos Europos ir Lietuvos

Vilniuje, gegužės 9-10 dienomis vyko Europos garantinių institucijų asociacijos AECM organizuota konferencija-mokymai asociacijos nariams. Mokymai buvo organizuoti bendradarbiaujant kartu su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondu bei UAB Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA). Renginio rėmėjas – aktyviausiai kreditus su garantijomis teikiantis AB Šiaulių bankas. Šiaulių banko atstovai parengė pranešimą apie finansinius instrumentus verslui Lietuvoje.

 

2016-05-09

Vyriausybė palankiai įvertino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2015 m. veiklos rezultatus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. gegužės 9 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2015 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais, veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

2016-04-14

Sumažintas garantinis užmokestis už teikiamas garantijas

Vadovaujantis Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybos patvirtintomis garantinio užmokesčio nustatymo taisyklėmis, sumažintas garantinis užmokestis jauniesiems ūkininkams bei ūkio subjektams, imantiems kreditus ar kredito linijas biologiniam turtui įsigyti. Taisyklės galioja nuo 2016 m. vasario 17 d.

2016-04-06

Kreditų su garantija suma viršijo 1 mlrd. eurų

Per pirmąjį 2016 m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 6,5 mln. Eur kreditų suteikė 51 garantiją už 4,7 mln. Eur. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 3 garantijos už 13 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 4845 garantijos už 769,8 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1 mlrd. Eur.

2016-03-20

Kviečiame aplankyti parodas Agrobalt 2016 ir Ką pasėsi...2016

2016 m. kovo 31 - balandžio 2 d. Kaune vyks dvi tradicinės tarptautinės žemės ūkio parodos – „AgroBalt 2016“ bei „Ką pasėsi... 2016“. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip daugiametis parodų dalyvis, kviečia aplankyti parodas ir susipažinti su naujausiomis žemės ūkio ir maisto pramonės technologijomis.

1 2 Kitas