2014-11-25

Atnaujintas dalies palūkanų už kreditus ir lizingo paslaugas su garantija kompensavimas

 Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 20 d. žemės ūkio ministrės įsakymu Nr. 3D-877 patvirtintomis dalies palūkanų kompensavimo taisyklėmis, nuo 2014 m. lapkričio 21 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas atnaujina dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, kompensavimą.

2014-09-19

Nuostatų, reglamentuojančių ŽŪPGF veiklą, pakeitimas

Norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-594 pakeisti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą reglamentuojantys nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų patvirtinimo“.

2014-08-28

Parama, ūkio subjektams, susidūrusiems su sunkumais dėl pieno, mėsos, daržovių, vaisių supirkimo kainų skirtumo bei afrikinio kiaulių maro

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas apyvartinėms lėšoms papildyti, ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir susiduriantiems su sunkumais dėl pieno, mėsos, daržovių, vaisių supirkimo kainų skirtumo bei afrikinio kiaulių maro.

2014-07-09

Per pirmąjį 2014 m. pusmetį – beveik 100 garantijų už 24 mln. Lt

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 44,9 mln. Lt kreditų suteikė 98 garantijas už 24,3 mln. Lt. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 4540 garantijų už 2,45 mlrd. Lt, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 3,2 mlrd. Lt. 

2014-06-20

Kredito įstaigų darbuotojai dalyvavo seminare gyvulininkystės tema

Jau penktą vasarą UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigų darbuotojams organizuoja išvažiuojamuosius seminarus – lauko dienas. Š. m. birželio 19 d. išvažiuojamasis seminaras kredito įstaigų darbuotojams buvo surengtas Radviliškio rajone, jo tema – „Investicijų į gyvulininkystės sektorių ir kaimo plėtrą perspektyvos 2014-2020 metais“.

2014-06-03

Žemės ūkio paskolų garantijų fonde lankėsi delegacija iš Tadžikistano

Žemės ūkio paskolų garantijų fonde 2014 m. birželio 3 d. lankėsi delegacija iš Tadžikistano. Delegaciją sudarė atstovai iš Tadžikistano Parlamento, Centrinio banko, valstybinio universiteto profesoriai bei kiti ekspertai.  Šį vizitą organizavo Lietuvos kredito unijų asociacija.

2014-05-20

Vyriausybė palankiai įvertino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2013 m. veiklos rezultatus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. gegužės 19 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2013 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

2014-05-12

Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2014 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 415 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms. Šiuo nutarimu 2014 metams nustatytas 351 mln. Lt valstybės garantijų limitas.

2014-04-23

Daugiausia kreditų su garantija išdavė kredito unijos

Per pirmąjį š.m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 17,4 mln. Lt kreditų suteikė 40 garantijų už 10,2 mln. Lt. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteiktos 4482 garantijos už 2,43 mlrd. Lt, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 3,18 mlrd. Lt.

2014-04-08

Su kredito įstaigų atstovais aptarti aktualūs žemės ūkio kreditavimo klausimai

2014 m. balandžio 4 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suorganizavo seminarą kredito įstaigų atstovams. Seminare dalyvavo kredito įstaigų bei Žemės ūkio ministerijos atstovai, diskusijoje aptarti aktualūs žemės ūkio kreditavimo ir ES paramos skyrimo klausimai.

1 2 Kitas