2013-12-16

Kreditų ir lizingo garantijos ir toliau bus teikiamos kaip ne valstybės pagalba

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kreipėsi į Europos Komisiją dėl tolesnio garantijų teikimo schemos pripažinimo ne valstybės pagalba. Europos Komisija nepareiškė prieštaravimų dėl tokios garantijų schemos taikymo, todėl ir nuo 2014 m. teikiamos garantijos nebus laikomos valstybės pagalba.

2013-12-11

Kredito įstaigų ir žemės ūkio bendrovių atstovai dalyvavo konferencijoje apie ES paramą 2014-2020 m.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas š. m. gruodžio 5 d. kredito įstaigų atstovus pakvietė į Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos surengtą konferenciją, kurioje aptarta Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos 2014-2020 m. reforma ir jos įgyvendinimo aktualijos.

2013-11-25

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas atnaujino savo svetainę internete

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, atsižvelgdamas į lankytojų pageidavimus ir naujausias tendencijas, atnaujino savo interneto svetainę www.garfondas.lt. Svetainėje sukurtas naujas šiuolaikinis svetainės dizainas, informacijos pateikimo meniu bei įdiegtos papildomos galimybės.

2013-11-04

Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. – naujos garantijų teikimo sąlygos

2013 m. spalio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-728 patvirtinus Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatus ir įsigaliojus 2013 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui Nr. 916, nuo 2013 m. lapkričio 1 d. garantijos už ūkio subjektų imamus kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas teikiamos naujomis sąlygomis. 

2013-10-09

Garantijos ūkio subjektams bus teikiamos dar palankesnėmis sąlygomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. spalio 9 d. pritarė nutarimo „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimui, kuriuo buvo sudarytos dar palankesnės garantijų teikimo sąlygos už ūkio subjektų imamus kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas.

2013-10-06

Kreditų garantijų šiemet suteikta už daugiau nei 50 mln. Lt

Per tris š.m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 92,3 mln. Lt kreditų suteikė 187 garantijas už 54,4 mln. Lt. Nuo Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos pradžios bendra išduotų kreditų su garantija suma jau siekia 3,1 mlrd. Lt, už kuriuos buvo suteikta 2,4 mlrd. Lt garantijų.

2013-08-07

OECD paskelbė studiją apie garantijų institucijų vaidmenį padedant ūkio subjektams gauti finansavimą

Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija OECD (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) paskelbė studiją „Kreditų garantijų schemų bei savitarpio garantijų organizacijų vaidmuo padedant smulkiems ir vidutiniams verslo subjektams gauti finansavimą“. 

2013-07-30

Atnaujintos paraiškų dėl garantijos suteikimo formos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, atsižvelgdamas į ES teisės reikalavimus, papildė ir atnaujino tiek kreditų, tiek finansinės nuomos (lizingo) garantijų suteikimo paraiškų formas. Nuo šiol kreipiantis dėl garantijos suteikimo, turi būti pildomos atnaujintos paraiškų formos.

2013-07-15

Pirmąjį šių metų pusmetį kreditų garantijų poreikis išliko stabilus

Per pirmąjį š. m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 56 mln. Lt kreditų suteikė 128 garantijas už 33,4 mln. Lt. Bendra šiems ūkio subjektams suteiktų garantijų suma jau beveik siekia 1,1 mlrd. Lt, tai šiems ūkio subjektams iš kredito įstaigų leido pasiskolinti daugiau nei 1,8 mlrd. Lt.

2013-06-30

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai dalyvavo AECM visuotinėje asamblėjoje

Birželio 20-21 dienomis Romoje, Italijoje Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai dalyvavo visuotinėje asamblėjoje bei seminare „ES SVV paramos programos – ateinantis programavimo periodas ir valstybės pagalbos projektai“ organizuotame Europos garantinių institucijų asociacijos AECM, Italijos garantijų institucijos Assoconfidi bei garantijų fondo žemės ūkiui SGFA.

1 2 Kitas