2012-12-03

Naujas Žemės ūkio paskolų garantijų fondo logotipas – bendradarbiavimo atspindys

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – kreditų bei lizingo garantijas teikianti institucija – mini savo veiklos 15 metų sukaktį. Per 15 metų fondo paslaugomis jau pasinaudojo virš 4 tūkst. žemdirbių ir kaimo verslininkų, garantijų dėka jie galėjo iš kredito įstaigų pasiskolinti 3 mlrd. Lt.

2012-11-25

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui – 15 metų

Prieš 15 metų, 1997 m. lapkričio 26 d., Registrų centre buvo įregistruota nauja įmonė – UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Taip buvo sudaryta galimybė žemdirbiams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, gauti kreditus ir investuoti į savo ūkių plėtrą.

2012-10-02

Kreditų su garantijomis suma pasiekė 3 mlrd. Lt

Per tris š.m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 108 mln. Lt kreditų suteikė 269 garantijas už 63 mln. Lt. Nuo Fondo veiklos pradžios bendra kredito įstaigų išduotų kreditų su garantija suma jau siekia 3 mlrd. Lt, už kuriuos buvo suteikta 2,3 mlrd. Lt garantijų.

2012-07-17

Per pirmą šių metų pusmetį garantijų suteikta už 39 mln. Lt

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 65 mln. Lt kreditų suteikė 182 garantijas už 39 mln. Lt. Bendra šiems ūkio subjektams suteiktų garantijų suma jau siekia 1,02 mlrd. Lt, tai sudarė sąlygas iš kredito įstaigų pasiskolinti beveik 1,7 mlrd. Lt.

2012-07-15

Kviečiame apsilankyti Lietuvos artojų varžybų baigiamajame etape

2012 m. liepos 20 d. Mantviliškio k., Kėdainių rajone vyks Lietuvos artojų varžybų baigiamasis etapas. Šiose varžybose dalyvaus artojai iš visos Lietuvos, nugalėję 25 rajonuose rengtose regionines arimo varžybas ir iškovoję teisę savo kraštą atstovauti respublikinėse varžybose.

2012-07-09

Garantinio užmokesčio kompensacija – ir už garantijas perkantiems lizingu

Žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-419 buvo patvirtintos dalies garantinio užmokesčio kompensavimo lizingu perkantiems ūkio subjektams taisyklės. Šios taisyklės numato, kad Žemės ūkio paskolų garantijų fondo klientai, lizingu įsigyjantys naują ir nenaudotą žemės ūkio techniką ar kitus įrengimus, gali gauti dalinį garantinio užmokesčio kompensavimą.

2012-06-24

Kviečiame apsilankyti parodoje „Agrovizija 2012“

2012 m. birželio 27 – 29 d. Dotnuvoje, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto laukuose vyks septintoji  žemės ūkio technologijų paroda „Agrovizija 2012". Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip daugiametis parodos rėmėjas, kviečia aplankyti parodą ir susipažinti su naujausiomis augalininkystės technologijomis.
 

2012-06-19

Kredito įstaigų atstovai lankėsi laukuose ir fermose

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2012 m. birželio 15 d. kredito įstaigų darbuotojams suorganizavo jau tradiciniu tapusį seminarą, kuris šį kartą kredito ir mokslo įstaigų atstovus sukvietė į Šakių rajono laukus ir fermas. Seminaro pagrindinė tema – investicijos į pažangias technologijas ir jų efektyvumas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose.

2012-05-08

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2011 m. veiklos ataskaitai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gegužės 9 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2011 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais, veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai ir ataskaitai pritarta.

2012-05-06

Kreditų garantijos – ir žemei, ir apyvartinėms lėšoms įsigyti

Per keturis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 35,7 mln. Lt kreditų suteikė 106 garantijas už 21,2 mln. Lt. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 3915 garantijų už 1 mlrd. Lt, tai žemdirbiams iš kredito įstaigų leido pasiskolinti 1,65 mlrd. Lt.

1 2 3 Kitas