2009-02-28

Nuo 2010 m. kovo 1 d. - naujos bazinių palūkanų normos Lietuvai

2010 m. vasario 23 d. Europos Komisijos pranešimu Lietuvai bei kitoms ES šalims buvo nustatytos naujos bazinės palūkanų normos. Jos įsigalioja nuo 2010 m. kovo 1 d. ir turi būti taikomos skaičiuojant valstybės pagalbą, teikiamą išduodant paskolas Paskolų fondo lėšomis.

2009-12-28

Palūkanos už kreditus, išduodamus nuo 2010 m. sausio 1 d., nebus kompensuojamos

2009 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-996 nuo 2010 m. sausio 1 d. naikinamos palūkanų kompensacijos už kreditus, išduodamus su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija.

2009-12-13

Suteiktos pirmosios paskolos iš Paskolų fondo lėšų

2009 m. gruodžio 10 d. Medicinos bankas su ūkininkais pasirašė pirmąsias lengvatinių paskolų sutartis iš tikslinių Paskolų fondo lėšų. Medicinos bankas yra pirmasis iš aštuonių Lietuvos komercinių bankų, dalyvaujančių Paskolų fondo lėšų išskolinime, suteikęs tokias paskolas.

2009-12-02

Per vienuolika š.m. mėnesių – beveik 200 mln. kreditų garantijų

Per vienuolika š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 75 mln. Lt kreditų suteikė 170 garantijų už 46 mln. Lt....

2009-11-05

Paskolų fondo valdytojas pasirašė sutartis su visais atrinktais bankais

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip naujosios finansų inžinerijos priemonės Paskolų fondas valdytojas, spalio mėnesį baigė pasirašinėti tikslinių paskolų sutartis su visais atrankoje dalyvavusiais ir atrankos kriterijus atitikusiais bankais.

2009-11-04

Daugiausia kredito garantijų suteikiama ūkininkams

Per dešimt š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Fondas)  kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 70 mln. Lt kreditų suteikė 159 garantijas už 42 mln. Lt.

2009-10-14

Pasirašytos sutartys su bankais dėl lengvatinių paskolų

Spalio 14 d. Žemės ūkio ministerijoje pasirašytos pirmosios sutartys su penkiais Lietuvos komerciniais bankais, kuriems Paskolų fondas jau šiandien suteikė tikslines paskolas pagal jų pageidaujamą lėšų poreikį.

2009-10-12

Valstybės garantijų limitas 2009 metams padidintas iki 488 mln. Lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1262 padidino Žemės ūkio paskolų garantijų fondui nustatomą valstybės garantijų limitą.

2009-10-04

Per devynis mėnesius – 150 mln. Lt kreditų garantijų

Per devynis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Fondas)  kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 61 mln. Lt kreditų suteikė 142 garantijas už 37 mln. Lt. ...

2009-10-01

Fondo darbuotojai sėmėsi patirties Italijos garantijų fonde

Verslo plėtros ir informacijos skyriaus vyriausioji specialistė I.Balžekaitė šių metų rugsėjo mėnesį pagal Švietimo mainų paramos fondo Grundtvig programą stažavosi  Italijos garantijų fonde.

1 2 3 4 Kitas