2008-12-04

Kreditai su garantijomis per vienuolika š.m. mėnesių

Per vienuolika š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 238,2 mln. Lt kreditų suteikė 445 garantijas už 139,7 mln. Lt.

2008-11-30

Nauja bazinė palūkanų norma Lietuvai nuo 2008 m. gruodžio 1 d. - 7,1 proc.

Pagal dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles kredito įstaigos Žemės ūkio paskolų garantijų fondui turi pateikti informaciją ...

2008-11-03

Per dešimt š.m. mėnesių – dešimtadaliu daugiau garantijų

Per dešimt š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 230,1 mln. Lt kreditų suteikė 423 garantijas už 134,6 mln. Lt.

2008-10-07

Diskusija finansų valdymo klausimais parodos ,,AgroBalt 2008“ metu

2008 m. spalio 2-4 dienomis Žemės ūkio paskolų garantijų fondas dalyvavo tarptautinėje specializuotoje žemės ūkio ir maisto sektoriaus parodoje „AgroBalt 2008“.

2008-10-01

Kreditų garantijos – galimybė pasiskolinti iš kredito įstaigų

Per tris š.m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 208,8 mln. Lt kreditų suteikė 390 garantijų už 123,0 mln. Lt.

2008-09-08

Per aštuonis š.m. mėnesius – virš 100 milijonų litų garantijų

Per aštuonis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 181,6 mln. Lt kreditų suteikė 354 garantijas už 107,6 mln. Lt.

2008-08-05

Kredito įstaigų dėmesiui - įsigaliojo naujos palūkanų kompensavimo taisyklės

Nuo 2008 m. rugpjūčio 3 d. įsigaliojo naujos LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-419 patvirtintos dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės.
 

2008-08-04

Kreditų garantijos – ženkli parama besiskolinantiems žemdirbiams

Per septynis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 148,8 mln. Lt kreditų suteikė 88,2 mln. Lt garantijų.

2008-07-02

Per pusę metų – 115 milijonų kreditų su garantija

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 115,5 mln. Lt kreditų suteikė 235 garantijas. Suteiktų garantijų suma – 66,2 mln. Lt.

2008-06-26

Seminaras kredito įstaigų darbuotojams parodoje „Agrovizija 2008“

2008 m. birželio 26 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Fondas) kredito įstaigų atstovus pakvietė į jau tradicine tampančią žemės ūkio technologijų parodą „Agrovizija 2008“.

1 2 3 Kitas