2003-12-07

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pristatė 2003-ųjų metų veiklos rezultatus

Gruodžio 5 d. UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ Seimo, Vyriausybės, Žemės ūkio ir Finansų ministerijų, komercinių bankų atstovams, kreditų gavėjams pristatė 2003-ųjų metų Fondo veiklos rezultatus, aptarė sėkmingiausius ūkininkų ir verslininkų projektus, įgyvendinamus pasinaudojus Fondo garantija, padėkojo aktyviausiai bendradarbiaujantiems bankams.

2003-08-14

Patvirtinti nauji Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatai

2003 m. rugpjūčio 11 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-330 patvirtinti nauji Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatai. Juose apibrėžtos bendrovės veiklos bendrosios nuostatos: garantinių įsipareigojimų maksimalus dydis, garantuojamų paskolų paskirtis, pagrindinės garantijų suteikimo ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo sąlygos.

2003-07-20

2003 m. liepos 17-18 d. vyko tradicinės Lietuvos artojų varžybos

2003 m. liepos 17-18 d. Lietuvos žemdirbystės instituto Dotnuvos eksperimentinio ūkio laukuose, Kėdainių rajone, vyko tradicinės Lietuvos artojų varžybos.

2003-06-14

Naujoji Žemės ūkio paskolų garantijų fondo kreditų garantavimo schema

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu  Nr. 732 buvo pakeistas LRV 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“. Vyriausybė nutarė keisti bei papildyti nutarimą dėl Fondo veiklos, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemdirbiams, perdirbėjams ir kitiems kaimo verslininkams pasiskolinti iš bankų, įsisavinti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas.

2003-06-12

Pakeistas ir papildytas nutarimas dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos

Vyriausybė pakeitė ir papildė nutarimą dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas žemdirbiams, perdirbėjams ir kitiems kaimo verslininkams pasiskolinti iš bankų. Nauja garantavimo tvarka padės sėkmingiau įsisavinti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas. Ypač bus remiami jaunieji, iki 40 metų, ūkininkai, kuriems Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teiks 80 proc. kredito sumos garantijas (visiems kitiems klientams bus garantuojama 70 proc. kredito sumos).

2003-06-09

2003 m. birželio 5-6 d. vyko tarptautinis seminaras ”Paskolų rizika ir garantijos"

Birželio 5-6 dienomis, UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" kartu su UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) surengė tarptautinį seminarą ”Paskolų rizika ir garantijos".

2003-04-02

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas dalyvavo Europos garantinių institucijų asociacijos (AECM) Generalinėje asamblėjoje

2003 m. kovo 27-28 dienomis, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas dalyvavo Europos garantinių institucijų asociacijos (AECM) Generalinėje asamblėjoje, Vienoje.

2003-02-13

UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" šiemet galės prisiimti įsipareigojimų iki 215 mln. Lt

UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas", garantuojantis paskolas žemdirbiams, kaimo verslininkams, perdirbėjams, šiemet galės prisiimti įsipareigojimų iki 215 mln. Lt.

2003-01-19

2002 m. UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" suteikė garantijų už 137,29 mln. litų

2002 m. UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” suteikė 46 paskolų garantijas (40 iš jų buvo žemdirbių ir kaimo verslininkų projektai) bankams už 137,29 mln. litų.