2018-05-24

Mes rūpinamės jūsų duomenimis

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris visoje Europos Sąjungoje įtvirtins vieningą aukštą privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartą. Naujasis reglamentas sustiprina kiekvieno asmens teises kontroliuoti savo asmens duomenis.

 

 

 

2018-05-16

Stebėtojų tarybos ir valdybos išvyka pas kaimo verslininkus

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų taryba bei valdyba š. m. gegužės 10 d. įgyvendino savo seniai puoselėtą mintį – apžiūrėjo keletą investicinių projektų, kuriems valstybės garantijas suteikė Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

2018-05-09

Vyriausybė palankiai įvertino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos rezultatus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gegužės 9 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2017 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais, veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

2018-04-19

Kreditų garantijų šiemet suteikta trečdaliu daugiau

Per pirmąjį 2018 m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 6,9 mln. Eur kreditų suteikė 37 garantijas už 4,9 mln. Eur. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 2 garantijos už 4,6 mln. Eur. Bendra šiemet suteiktų garantijų suma – 9,5 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio sektoriui paskolino 11,5 mln. Eur.

2018-04-04

Skelbiama portfelinių garantijų finansų tarpininkų atranka

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kviečia finansų įstaigas teikti paraiškas naujai paskolų portfelio garantijų priemonei „Paskolų portfelio garantijos paskoloms apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti„ valdyti.

2018-03-27

Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2018 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 278 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms. Šiuo nutarimu 2018 metams nustatytas 190,6 mln. Eur valstybės garantijų limitas.

2018-03-06

Trumpalaikiai kreditai žemdirbiams – su palūkanų kompensacija

Artėjant pavasario darbams – sėjai, pasėlių tręšimui, augalų apsaugai nuo kenkėjų ir ligų – Žemės ūkio paskolų garantijų fondas siūlo pasinaudoti kreditais su garantija ir daliniu palūkanų kompensavimu. Imantiems kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti, teikiama iki 80 proc. garantija, taip pat kompensuojama net 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų.

2018-02-15

Garantijos teikiamos dar greičiau

Žemės ūkio ministerija, siekdama supaprastinti ir pagreitinti valstybės garantijų žemės ūkio sektoriui teikimą, nuo 2018 m. sausio mėn. pakeitė  sprendimų dėl garantijų teikimo kredito įstaigoms priėmimo tvarką. Nuo šiol sprendimus dėl garantijų ir valstybės pagalbos teikimo priims Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administracijos vadovas.

2018-01-30

2017 metais – 170 garantijų už 29,4 mln. Eur

2017 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 25,9 mln. Eur kreditų/lizingo paslaugų suteikė 164 garantijas už 16,6 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai taip pat suteiktos 6 garantijos už 12,8 mln. Eur, iš viso praėjusiais metais suteikta 29,4 mln. Eur garantijų.