2017-02-02

2016 metais kreditų garantijų suteikta du kartus daugiau

2016 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 33,4 mln. Eur kreditų suteikė 207 garantijas už 21,3 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai taip pat buvo suteiktos 9 garantijos už 56,5 mln. Eur, iš viso garantijų praėjusiais metais suteikta už 77,8 mln. Eur.