2015-03-31

Seminare su kredito įstaigų atstovais aptarti aktualūs žemės ūkio sektoriaus klausimai

2015 m. kovo 27 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigų atstovus pakvietė į tradicinį seminarą aktualiems žemės ūkio klausimams aptarti. Seminare dalyvavo komercinių bankų, kredito unijų bei Žemės ūkio ministerijos atstovai. Jo metu pristatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa, praėjusių metų ūkių kreditavimo rezultatai bei žemės ūkio ateities perspektyvos.

2015-03-13

Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2015 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 223 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms. Šiuo nutarimu 2015 metams nustatytas 150,05 mln. Eur valstybės garantijų limitas.

2015-02-10

Praėjusiais metais suteiktos 146 kreditų garantijos už 12,3 mln. Eur

2014 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) už kredito įstaigų žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 22 mln. Eur kreditų suteikė 146 garantijas už 12,3 mln. Eur. Per visą veiklos laikotarpį jau suteiktos 4588 garantijos už 714,4 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui išdavė 938 mln. Eur garantuotų kreditų.

2015-02-05

Išplėstas ūkio subjektų, galinčių gauti iki 80 proc. garantijas, ratas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Žemės ūkio paskolų garantijų veiklą reglamentuojančio nutarimo pakeitimui ir išplėtė ūkio subjektų, galinčių gauti iki 80 proc. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijas, ratą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-01-09

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos pasikeitimai, susiję su euro įvedimu

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, pakeistas Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą reglamentuojantis nutarimas ir nuostatai, taip pat atnaujintos dokumentų, teikiamų dėl garantijos suteikimo, formos.