2013-06-18

Kredito įstaigų atstovai susipažino su Panevėžio rajono žemės ūkio aktualijomis

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas š. m. birželio 14 d. kredito įstaigų darbuotojams organizavo seminarą ,,Investicijų į tradicines ir naujas žemės ūkio šakas patirtis ir perspektyvos“, kuris šį kartą kredito ir mokslo įstaigų atstovus sukvietė į Panevėžio rajono laukus. Seminaro tikslas – susipažinti ir aptarti ūkių investicijų į tradicines ir naujas žemės ūkio šakas rezultatus, investicijų šaltinius, jų formavimo ir įsisavinimo praktiką, investicijų poreikį bei kitus klausimus.

2013-05-21

Paskelbta FAO studija apie kreditų garantijų schemas žemės ūkiui

Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija – FAO (angl. The Food and Agriculture Organization of the United Nations) pristatė studiją – Kreditų garantijų schemos žemės ūkio ir kaimo plėtros vystymui. Šioje studijoje, kaip sėkmingai veikiančios garantijų institucijos pavyzdys, pateikti ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo duomenys.

2013-05-12

Vyriausybė palankiai įvertino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2012 m. veiklos rezultatus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. gegužės 13 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2012 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.
2012 m.
2013-05-07

Daugiausia kreditų su garantija šiemet – Citadele bankui

Per keturis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 28,7 mln. Lt kreditų suteikė 73 garantijas už 16,9 mln. Lt. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteiktos 4273 garantijos už 2,4 mlrd. Lt, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino virš 3 mlrd. Lt. 

2013-04-07

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas surengė seminarą kredito įstaigų atstovams

Šių metų balandžio 5 d. parodoje „Ką pasėsi...2013“ Žemės ūkio paskolų garantijų fondas organizavo seminarą-pasitarimą aktualiais žemės ūkio klausimais. Seminare dalyvavo komercinių bankų, kredito unijų bei Žemės ūkio ministerijos atstovai, kurio metu pristatyti Fondo 2012 m. veiklos,  ūkių kreditavimo 2012 m. rezultatai bei žemės ūkio ateities kryptys bei perspektyvos.

2013-03-27

Artėjant pavasario darbams – garantijos už kreditus apyvartinėms lėšoms

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas kredito įstaigoms teikia ne tik už kreditus investiciniams projektams įgyvendinti, bet ir už kreditus ar kredito linijas, skirtas trumpalaikiam turtui įsigyti bei paslaugoms žemės ūkiui apmokėti. Tai žemdirbiams ypač aktualu artėjant pavasario darbams.

2013-03-24

Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2013 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 197 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimtus įsipareigojimus kredito įstaigoms ir lizingo bendrovėms pagal teikiamas garantijas. 2013 metams nustatytas 353 mln. Lt valstybės garantijų limitas.
2013-02-24

Kreditų garantijos – ne tik žemės ūkiui

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas praėjusiais metais suteikė 335 garantijas už 79 mln. Lt, tai ūkio subjektams iš kredito įstaigų leido pasiskolinti daugiau nei 135 mln. Lt. Didžiausia dalis garantijų – 36 proc. viso garantijų portfelio – teko alternatyvių verslų kūrimui ir plėtojimui kaimo vietovėse.

 
2013-01-20

Praėjusiais metais suteiktos 335 kreditų garantijos už 79 mln. Lt

2012 metais Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Fondas) už kredito įstaigų žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 135,2 mln. Lt kreditų suteikė 335 garantijas už 79,1 mln. Lt.