2012-02-02

Kreditų garantijų augimą skatina smulkieji bankai

Per pirmąjį š.m. mėnesį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 9,5 mln. Lt kreditų suteikė 30 garantijų už 4,9 mln. Lt. Per visą Fondo veiklos laikotarpį tokių garantijų jau suteikta už 988 mln. Lt.

2012-01-29

Kvietimas dalyvauti IV-ojoje Paskolų fondo finansinių tarpininkų atrankoje

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įgyvendina Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansų inžinerijos priemonės Paskolų fondas IV-ąjį etapą. Tikslinių paskolų lėšas numatoma skolinti nustatyta tvarka ir pagal atrankos kriterijus atrinktiems finansiniams tarpininkams.

2012-01-18

2011 metais suteikta 500 garantijų – trečdaliu daugiau nei 2010-aisiais

2011 metais Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 203,9 mln. Lt kreditų suteikė 503 garantijas už 124,8 mln. Lt. Iš viso per 14 veiklos metų (nuo 1997 m.) kredito įstaigoms jau suteikta 2,3 mlrd. Lt garantijų už jų išduotus 2,9 mlrd. Lt kreditų.

2012-01-03

Nauja paslauga – garantijos lizingo bendrovėms

2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatų redakcija, pagal kurią fondas pradės teikti naują paslaugą – garantijas ne tik bankams ir kredito unijoms, bet ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms. 

2012-01-02

Nuo 2012 m. sausio 1 d. - naujos bazinių palūkanų normos

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Europos Komisijos pranešimu Lietuvai bei kitoms ES šalims buvo nustatytos naujos bazinės palūkanų normos skolinantis eurais – 2,07 proc. ir litais – 2,57 proc. Šį dydį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas taikytų skaičiuodamas valstybės pagalbą, teikiamą išduodant lengvatinius kreditus iš tikslinių Paskolų fondo lėšų.