2012-05-01

Kviečiame apsilankyti parodoje „AgroBalt“

2012 m. gegužės 10 - 12 d. Kaune vyks tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda „AgroBalt“. Paroda organizuojama jau 19-ąjį kartą, šioje parodoje savo veiklą pristatys ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

2012-04-04

Žemdirbiams ir kaimo verslininkams garantijų jau suteikta už 1 mlrd. Lt

Per pirmąjį š.m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 27,7 mln. Lt kreditų suteikė 77 garantijas už 16,2 mln. Lt. Per keturiolika Fondo veiklos metų šiems ūkio subjektams suteiktų garantijų suma jau pasiekė 1 mlrd. Lt, tai jiems leido iš kredito įstaigų pasiskolinti 1,64 mlrd. Lt.

2012-04-02

Seminare kredito įstaigoms – diskusijos apie žemės ūkio perspektyvas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2012 m. kovo 30 d. kredito įstaigų darbuotojus pakvietė į jau tradiciniu tapusį seminarą – pasitarimą aktualiais žemės ūkio klausimais.  Seminaras vyko Aleksandro Stulginskio universitete žemės ūkio parodos „Ką pasėsi... 2012“ metu, jame dalyvavo komercinių bankų, kredito unijų bei Žemės ūkio ministerijos atstovai.

2012-03-21

Kviečiame apsilankyti parodoje „Ką pasėsi...2012“

2012 m. kovo 29 - 31 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyks tradicinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2012“. Paroda organizuojama jau 17-ąjį kartą, šioje parodoje savo veiklą pristatys ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

2012-03-15

Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2012 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 280 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimtus įsipareigojimus kredito įstaigoms ir lizingo bendrovėms pagal teikiamas garantijas. 2012 metams nustatytas 424 mln. Lt valstybės garantijų limitas.

2012-03-13

Už garantijų teikimą - nauji garantinio užmokesčio dydžiai

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, siekdamas sudaryti  kuo palankesnes sąlygas žemdirbiams ir kaimo verslininkams gauti kreditus su garantija, 2012 m. kovo 8 d. pakeitė garantinio užmokesčio nustatymo taisykles.

2012-03-11

IV-ojo Paskolų fondo veiklos etapo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki 2012 m. gegužės 21 d.

Atsižvelgę į žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių ir finansinių tarpininkų siūlymus, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, administruojantis finansų inžinerijos priemones, pratęsė IV-osios Paskolų fondo finansinių tarpininkų atrankos paraiškų teikimo terminą. Bankai paraiškas tikslinėms paskoloms gauti kviečiami teikti iki 2012 m. gegužės 21 d.

2012-03-08

Kreditų garantijos jau teikiamos 11 komercinių bankų ir 67 kredito unijoms

Pastaraisiais mėnesiais Žemės ūkio paskolų garantijų fondas žymiai išplėtė bendradarbiavimo su kredito įstaigomis ratą – kreditų garantijos už žemdirbių, kaimo verslininkų bei žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus jau teikiamos 78 kredito įstaigoms – 11 komercinių bankų ir 67 kredito unijoms.

2012-03-05

Per pirmuosius du š.m. mėnesius – pusšimtis garantijų

Per pirmuosius du š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 17,2 mln. Lt kreditų suteikė 50 garantijų už 9,4 mln. Lt. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteiktos 3859 garantijos už 993 mln. Lt, tai žemdirbiams iš kredito įstaigų leido pasiskolinti 1,6 mlrd. Lt.

2012-02-05

2011 metais lengvatinių paskolų išduota už 36 mln. litų

Kredito įstaigos, pasinaudojusios Žemės ūkio paskolų garantijų fondo, kaip finansų inžinerijos priemonės Paskolų fondo valdytojo, suteiktomis tikslinėmis paskolomis, žemdirbiams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams 2011 m. išdavė 118 lengvatinių paskolų už beveik 36 mln. Lt. Iš viso per tris Paskolų fondo veiklos etapus lengvatinėmis paskolomis jau pasinaudojo 475 ūkio subjektai už 135 mln. Lt.