2009-02-08

Sausio mėnesį – daugiausia garantijų Nordea bankui

2009 m. sausio mėnesį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 6 mln. Lt kreditų suteikė 9 garantijas už 3,8 mln. Lt, t.y. 12 proc. daugiau nei per praėjusių metų tą patį mėnesį.

2009-02-05

Garantijos teikiamos ir už kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti

Artėja pavasaris, didelių ir svarbių darbų žemdirbiams metas

2009-02-03

Priimti sprendimą dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo bus galima greičiau

2008 m. gruodžio 17 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-692 buvo pakeisti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą reglamentuojantys nuostatai.

2009-01-25

Per 2008 metus – beveik 250 mln. Lt kreditų su garantija

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Fondas) sėkmingai baigė 2008 m

2009-01-05

Garantinio užmokesčio ir palūkanų kompensavimo taisyklių pakeitimai

2008 m. gruodžio 17 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-693 pakeistos garantinio užmokesčio kompensavimo taisyklės.

2009-01-04

Nauja bazinė palūkanų norma Lietuvai nuo 2009 m. sausio 1 d. - 7,81 proc.

Pagal dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija...