2009-05-05

Balandžio mėnesį – daugiausia kreditų investicijomsa

Per keturis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kedito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 29,7 mln. Lt kreditų suteikė 46 garantijas už 17,6 mln. Lt. ...

2009-05-03

Vyriausybė apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2008 m. veiklos ataskaitą

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. balandžio 29 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2008 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais Vyriausybė palankiai įvertino Fondo veiklos rezultatus ir jo svarų indėlį į žemės ūkio ir kaimo plėtrą.

2009-04-26

Kreditams trumpalaikiam turtui įsigyti – nauja paraiška dėl garantijos suteikimo

Naujoji paraiškos forma turi būti pildoma, kai kreipiamasi dėl garantijos už kreditą, skirtą trumpalaikiam turtui įsigyti ar žemės ūkio produktams supirkti.

2009-04-01

Kovo mėnesį – daugiau garantijų nei per pirmus du š.m. mėnesius

Per tris š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 19,6 mln. Lt kreditų suteikė 32 garantijas už 11,3 mln. Lt.

2009-03-29

Kviečiame į parodą "Ką pasėsi...2009"

2009 m. balandžio 2 – 4 d. Lietuvos žemės ūkio universitete, Kaune, vyks tradicinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...2009“. Tradiciškai šioje parodoje savo veiklą pristatys ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

2009-03-24

Papildyta Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paraiška dėl garantijos suteikimo

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas atnaujino ir papildė paraiškų dėl garantijos suteikimo formas.

2009-03-03

ES paramos projektams įgyvendinti – 2 kartus daugiau garantijų

Per du š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 11,3 mln. Lt kreditų suteikė 15 garantijų už 6,8 mln. Lt.

2009-03-01

Nauja bazinė palūkanų norma nuo 2009 m. kovo 1 d. – 9,53 proc.

2009 m. vasario 24 d. Europos Komisijos pranešimu Lietuvai buvo nustatyta nauja bazinė palūkanų norma, kuri naudojama skaičiuojant kredito gavėjams planuojamą suteikti valstybės pagalbą kompensuojant dalį kredito palūkanų

2009-02-23

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijų limitas 2009 m. – 438 mln. Lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 106 Žemės ūkio paskolų garantijų fondui suteikė valstybės garantiją už prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms ir nustatė šių įsipareigojimų limitą.

2009-02-16

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas surengė metinę konferenciją „Žemės ūkio ir kaimo verslo finansavimas šiandien: problemos, sprendimai, perspektyvos“

Š.m. vasario 12 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas surengė metinį renginį - konferenciją „Žemės ūkio ir kaimo verslo finansavimas šiandien:  problemos, sprendimai, perspektyvos“.