2009-09-02

Rugpjūčio mėnesį – dvigubai daugiau garantijų nei liepą

Per aštuonis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 56 mln. Lt kreditų suteikė 129 garantijas už 34 mln. Lt....

2009-08-24

Į Paskolų fondo kvietimą teikti kreditus atsiliepė devyni bankai

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip naujojo Paskolų fondo valdytojas, paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansiniams tarpininkams atrinkti. Lengvatinius kreditus žemės ūkio sektoriui teikti panoro devyni Lietuvoje veikiantys bankai.

2009-08-16

Galimybėmis naudotis Paskolų fondo lėšomis - vis didesnis susidomėjimas

Paskolų fondo veikla sparčiai įsibėgėja, sudomindama vis didesnį potencialių pareiškėjų skaičių. Paskolų fondo valdytojas  sulaukia įvairiausių klausimų, susijusių su Paskolų fondo lėšų panaudojimo galimybėmis.

2009-08-09

Žemdirbiai sėkmingai grąžina garantuotus kreditus kredito įstaigoms

Per septynis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kedito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus beveik 50 mln. Lt kreditų suteikė 113 garantijų už 30 mln. Lt. ...

2009-08-02

Pakeistos paskolų privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimo taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 782 pakeistos paskolų privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimo taisyklės.

2009-07-29

Įkurtas Paskolų fondas, ŽŪPGF paskirtas šio fondo valdytoju

Siekdama sukurti palankesnes žemės ūkio sektoriaus finansavimo galimybes bei padidinti paskolų prieinamumą, Žemės ūkio ministerija įkūrė Paskolų fondą, kaip finansų inžinerijos priemonę ...

2009-07-24

Pakeistas Fondo veiklą reglamentuojantis nutarimas ir nuostatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 483 pakeitė Žemės ūkio paskolų garantijų fondą reglamentuojantį nutarimą Nr. 912. Atsižvelgus į nutarimo pakeitimus, Žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-527 buvo pakeisti ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatai.

2009-07-06

Kredito įstaigų atstovai dalyvavo seminare aktualiais žemės ūkio klausimais

Š.m. liepos 2 d. Kėdainių r. Krakių žemės ūkio bendrovėje  į jau tradiciniu tapusį pasitarimą-seminarą susirinko Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir kredito įstaigų darbuotojai.

2009-07-02

Per pirmąjį pusmetį išduotų garantijų suma išaugo 40 proc.

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kedito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 45,5 mln. Lt kreditų suteikė 93 garantijas už 27,6 mln. Lt....

2009-06-03

Per penkis š.m. mėnesius suteikta 76 mln. Lt kreditų su garantija

Per penkis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kedito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 36,1 mln. Lt kreditų suteikė 65 garantijas už 21,7 mln. Lt. ...