Žemės ūkio paskolų garantijų fondui patvirtintas valstybės garantijų limitas iki 203,9 mln. eurų

Spausdinti
2023-03-28

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) šiemet ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, galės suteikti individualių garantijų iki 203,9 mln. eurų. Toks įsipareigojimų pagal garantijų sutartis limitas patvirtintas LR Vyriausybės 2023 m. kovo 15 d. sprendimu.

Šis LR Vyriausybės nustatomas limitas yra taikomas visiems ŽŪPGF įsipareigojimams pagal garantijų sutartis vienu metu. 2022 m. pabaigoje ŽŪPGF įsipareigojimai pagal garantijų sutartis siekė 141,9 mln. eurų, o tai yra beveik 25 proc. daugiau negu 2021 m. pabaigoje.

Per 2022 m. ŽŪPGF suteikė 603 garantijas už beveik 68,6 mln. eurų. Jų dėka ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, iš finansų įstaigų galėjo gauti paskolų bei lizingo paslaugų už 114,2 mln. eurų.

2022 m. suteiktų garantijų suma buvo 46 proc. didesnė, o skaičius – beveik 23 proc. didesnis, palyginus su 2021 m.

LR Vyriausybės 2023 m. kovo 15 d. nutarimas nr. 158: nuoroda.

« Atgal