Jau vyksta paraiškų priėmimas dėl ūkių modernizavimo pagal KPP priemones

Spausdinti
2023-03-14

Nuo kovo 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) jau galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškas bus galima teikti iki gegužės 2 d. Paraiškos taip pat priimamos dėl pagal UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) įgyvendinamą Pasidalytos rizikos paskolų KPP finansinę priemonę teikiamų lengvatinių paskolų.

Paraišką galima teikti dėl:

  • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
  • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
  • tik dėl lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
  • tik dėl lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui (kai teikiamas prašymas pagal Įgyvendinimo taisyklių 5 priedą).

Atkreipiame dėmesį, kad priklausomai nuo to, dėl kokios paramos rūšies yra kreipiamasi – paramos, paramos ir lengvatinės paskolos ar tik lengvatinės paskolos – galioja skirtinga paraiškos teikimo tvarka.

Pagal KPP priemones remiamos veiklos:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Dėl paramos pagal KPP priemones kreiptis gali:

  • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
  • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Lengvatinės paskolos su ar be paramos

Lengvatinės paskolos su parama (negrąžintinos subsidijos) arba tik lengvatinės paskolos be paramos yra teikiamos ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų sumai ir ne ilgiau kaip 5 metų (60 mėn.) terminui. Paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.

Bendra metinė palūkanų norma lengvatinėms paskoloms pagal šią priemonę negali būti didesnė kaip 1,3 proc.

Šiuo metu lengvatines paskolas pagal šią priemonę paraiškas pateikusiems ūkio subjektams teikia finansų tarpininkas UAB Medicinos bankas. UAB Medicinos banko taikoma bendra metinė palūkanų norma – 1,25 proc. (per visą paskolos sutarties laikotarpį, t. y. ne ilgiau kaip 5 metus).

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo tvarką: skaitykite NMA svetainėje.

« Atgal