Žemės ūkio paskolų garantijų fondui padidintas valstybės garantijų limitas iki 257,2 mln. eurų

Spausdinti
2022-07-21

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) šiemet ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, galės suteikti individualių garantijų iki 257,2 mln. eurų. Toks įsipareigojimų pagal garantijų sutartis limitas patvirtintas LR Vyriausybės sprendimu padidinus prieš tai nustatytą limitą.

Šis LR Vyriausybės nustatomas limitas yra taikomas visiems ŽŪPGF įsipareigojimams pagal garantijų sutartis vienu metu. 2021 m. pabaigoje ŽŪPGF įsipareigojimai pagal garantijų sutartis siekė 113,8 mln. eurų, o tai yra beveik 14 proc. daugiau negu 2020 m. pabaigoje.

Per 2021 m. ŽŪPGF suteikė 492 garantijas už beveik 47 mln. eurų. Jų dėka ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, iš finansų įstaigų galėjo gauti paskolų bei lizingo paslaugų už 67,5 mln. eurų.

2021 m. suteiktų garantijų suma buvo 17 proc. didesnė, o skaičius – net 72 proc. didesnis, palyginus su 2020 m.

LR Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas nr. 705: nuoroda.

« Atgal