Nuo liepos 1 d. keičiasi ŽŪPGF teikiamų palūkanų ir garantinės įmokos kompensacijų sąlygos

Spausdinti
2021-07-01

2020 m. prasidėjus koronaviruso (COVID-19) pandemijai, LR žemės ūkio ministerija priėmė sprendimus, kuriais siekta sušvelninti viruso protrūkio ekonominius padarinius. Schemos, pagal kurias Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) pagalbą teikė palankesnėmis sąlygomis, galiojo iki 2021 m. birželio 30 d., todėl šiandien keičiasi palūkanų kompensavimo ir garantinės įmokos kompensavimo tvarka.

COVID-19 protrūkio laikotarpiu teikta pagalba

Žemės ūkio subjektams ir kooperatyvams, akvakultūros subjektams bei sunkumų dėl COVID-19 protrūkio patyrusiems alternatyvios veiklos subjektams ir žuvininkystės įmonėms tam tikru laikotarpiu buvo kompensuojama 100 proc. sumokėtos garantinės įmokos ir iki 100 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų.

Taip pat palūkanų kompensavimui buvo taikoma aukštesnė maksimali metinė palūkanų norma, ilgesnis laikotarpis, už kurį kompensuojamos palūkanos, buvo galima kreiptis dėl palūkanų kompensavimo finansavimui, suteiktam be ŽŪPGF garantijos, buvo taikomi didesni valstybės pagalbos limitai.

„Pandemijos protrūkio laikotarpiu mūsų šalies ūkio sektorius susidūrė su ekonominiais sunkumais, todėl priemonės, kurios palengvino skolinimosi naštą ūkio subjektams – buvo reikalingos ir savalaikės. Tą akivaizdžiai matome iš augusių kompensacijų apimčių“, – sako ŽŪPGF Finansinių priemonių ir informacinių sistemų skyriaus vadovas Aurimas Brazauskas.

Preliminariais duomenimis, pagal iki 2021 m. birželio 30 d. galiojusias schemas iš viso patvirtinta 260 garantinės įmokos kompensacijų už 803 tūkst. eurų bei priimta sprendimų dėl palūkanų kompensavimo 1 148-iems ūkio subjektams už beveik 5,4 mln. eurų. Šiuo metu pareiškėjams jau yra išmokėta daugiau kaip 1,4 mln. eurų kompensacijų.

Viena iš reikšmingiausių naujovių, kuri buvo taikoma – palūkanų kompensavimas finansavimui, suteiktam be ŽŪPGF garantijos. Jos sudaro didžiąją dalį visų palūkanų kompensacijų paraiškų, dėl kurių šiuo metu jau yra priimti sprendimai – 853 paraiškos už 3,2 mln. eurų palūkanų kompensacijų sumą.

Kompensacijų sąlygos nuo liepos 1 d.

Schemos, pagal kurias buvo teikiama pagalba palankesnėmis sąlygomis, galiojo iki 2021 m. birželio 30 d., o nuo liepos 1 d. palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas teikiamas pagal iki schemų patvirtinimų galiojusias taisykles su tam tikrais atnaujinimais.

„Svarbu akcentuoti, kad nuo šiol palūkanos bus kompensuojamos tik už finansavimą, suteiktą su ŽŪPGF garantijomis. Taip pat keičiasi ir kitos sąlygos, pavyzdžiui, kompensacijų dydis, maksimali palūkanų norma, laikotarpis, todėl būsimus pareiškėjus kviečiame pasidomėti plačiau“, – patikslina A. Brazauskas

Trumpai apžvelgiame pagrindinius dabar galiojančio palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimo aspektus.

Dalinis palūkanų kompensavimas:

 • Dalis palūkanų kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), kaimo plėtros alternatyviąją veiklą vykdantiems kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, žuvininkystės sektoriaus įmonėms.
 • Ūkio subjektai turi būti įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą.
 • Dalis palūkanų kompensuojama už paskolas investicijoms finansuoti, perkantiems turtą lizingu iš lizingo bendrovių, už apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui įsigyti suteiktas paskolas.
 • Dalis palūkanų kompensuojama už finansavimą, suteiktą su ŽŪPGF individualia garantija.
 • Kompensuojama 80 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų, žuvininkystės sektoriaus įmonėms – 30 proc.
 • Palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 24-36 mėnesių laikotarpį nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos.
 • Priklausomai nuo finansavimo pobūdžio, metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 4-6 proc.
 • Taikomi valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos limitai, finansavimo tikslų apribojimai, apribojimai dalyvaujantiems tam tikrų programų priemonėse, pavyzdžiui, palūkanos nekompensuojamos imantiems paskolas investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.

Garantinės įmokos kompensavimas:

 • Garantinė įmoka kompensuojama kaimo vietovėse veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produkcijos gamyba, žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba žemės ūkio produktais bei kita veikla nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba (alternatyvi veikla), taip pat žuvininkystės sektoriaus įmonėms.
 • Ūkio subjektai turi būti įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą.
 • Garantinė įmoka kompensuojama imantiems paskolas su ŽŪPGF garantija investiciniams projektams, lizingu perkantiems žemės ūkio techniką, gamybinę įrangą ar įrenginius su ŽŪPGF garantija.
 • Kompensuojama 80 proc. nustatytos įmokos už garantijos suteikimą.
 • Taikomi valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos limitai, finansavimo tikslų apribojimai, apribojimai dalyvaujantiems tam tikrų programų priemonėse.
« Atgal