KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolos: paskelbta finansų tarpininkų atranka

Spausdinti
2021-07-30

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) informuoja, kad centriniame viešųjų pirkimų portale paskelbtos naujos finansinės priemonės „Pasidalytos rizikos paskolų finansinė priemonė“ atvirojo konkurso finansų tarpininkų paslaugų pirkimui sąlygos. Kviečiame finansų tarpininkus aktyviai dalyvauti atrankoje.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Pagrindinės finansų tarpininkų paslaugų pirkimo sąlygos

  • Finansinei priemonei (paskolų galutiniams naudos gavėjams teikimui) skiriama lėšų suma – 7,598 mln. eurų.
  • Pirkimas skaidomas į dvi dalis (4 mln. eurų ir 3,598 mln. eurų), finansų tarpininkai pasirinktinai gali dalyvauti vienos ar dviejų pirkimo dalių konkursuose.
  • Finansų tarpininkai prie finansinės priemonės turi prisidėti privačiomis lėšomis, tai yra prie kiekvienos į finansinės priemonės portfelį įtraukiamos paskolos finansų tarpininkas turės prisidėti ne mažesne kaip 25 proc. savo privačių lėšų dalimi. Tokia pat proporcija, atitinkančia finansų tarpininko indėlį, bus pasidalinama paskolų negrąžinimo rizika (ŽŪPGF dalis – ne daugiau kaip 75 proc., finansų tarpininko dalis – ne mažiau kaip 25 proc.).
  • Reikalavimai finansų tarpininkams: turi būti finansų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, turinti teisę teikti finansines paslaugas, veikti ne trumpiau kaip 12 mėnesių, pasiūlymo pateikimo metu turi būti įvykdyti su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję įsipareigojimai bei per pastaruosius 5 metus nebūtų priimtas ar įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, grynojo pelno reikšmė už paskutinius finansinius metus turi būti teigiama, finansų tarpininko (ar jų grupės, dalyvaujančios pirkime) turto iš viso paskutinių finansinių metų pabaigai turi būti ne mažiau kaip 25 mln. eurų.
  • Maksimaliai finansinės priemonės lėšos finansų tarpininkams skiriamos 8 metams (2 metai lėšų išskolinimui, 5 metai maksimali paskolos trukmė ir 1 metai skolų išieškojimui), palūkanos netaikomos.
  • Finansų tarpininkui mokamas valdymo mokestis: bazinis (ne daugiau nei 0,5 proc. nuo paskolų teikimui skirtos finansinės priemonės lėšų sumos) ir nuo veiklos rezultatų priklausantis valdymo mokestis (ne daugiau nei 0,5 proc. nuo bendros galutiniams naudos gavėjams išskolintos finansinės priemonės lėšų sumos).
  • Lėšų išskolinimo terminas – ne daugiau kaip 24 mėn. nuo dvišalės sutarties tarp ŽŪPGF ir finansų tarpininko pasirašymo dienos.
  • Galutiniai naudos (paskolų) gavėjai – žemės ūkio veikla užsiimantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pažyma „Pažyma apie ūkio subjekto, kurio veikla susijusi su žemės ūkiu, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, 9.2-9.4 papunkčius“. Prioritetinės grupės – jaunieji ūkininkai ir smulkieji ūkiai.
  • Paskolų galutiniams naudos gavėjams teikimo sąlygos: didžiausia vienam paskolos gavėjui suteikiamos paskolos suma – 200 000 eurų; paskolos terminas – iki 5 metų; bendra metinė palūkanų norma ne didesnė kaip 1,3 proc. (finansinės priemonės lėšų daliai taikomos nulinės palūkanos, finansų tarpininko prisidedamai privačių lėšų daliai – ne didesnė kaip 5 proc. metinė palūkanų norma); paskolos sutarties sudarymo (administravimo ar jį atitinkantis) mokestis – ne didesnis nei 1 proc. nuo paskolos sumos (ne mažiau kaip 130 ir ne daugiau kaip 1 500 eurų); vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola.
  • Paskolų galutiniams naudos gavėjams paskirtis – investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Naudingos nuorodos

 

« Atgal