Žemės ūkio paskolų garantijų fondui patvirtintas valstybės garantijų limitas – 179,5 mln. Eur

Spausdinti
2020-03-20

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 244 patvirtino valstybės garantijų limitą už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus finansų įstaigoms. Šiuo nutarimu 2020 metams nustatytas valstybės garantijų limitas, kuris siekia 179,5 mln. Eur.

Valstybės garantijų limitas – tai prisiimamų garantinių įsipareigojimų finansų įstaigoms dydis, kurio Žemės ūkio paskolų garantijų fondas negali viršyti. 2020 metams nustatytas valstybės garantijų limitas (179,5 mln. Eur) užtikrina, kad Žemės ūkio paskolų garantijų fondui negalint vykdyti garantinių įsipareigojimų finansų įstaigoms, juos nurodyta apimtimi įvykdytų valstybė.

„Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniai įsipareigojimai už finansų įstaigų žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui suteiktas paskolas, lizingo paslaugas 2020 m. vasario 29 d. sudarė 79,8 mln. Eur,“ – sako l. e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Šiai dienai galimų prisiimti įsipareigojimų suma siekia beveik 100 mln. Eur. Tikime, kad patvirtintas valstybės garantijų limitas tiek paskolų, tiek lizingo garantijomis leis pasinaudoti visiems besikreipiantiems ūkio subjektams.“

LRV 2020 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 244:

» Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 223 „Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų“ pakeitimo

« Atgal