Patvirtintos papildomos priemonės koronaviruso (COVID-19) protrūkio padariniams švelninti

Spausdinti
2020-05-11

Žemės ūkio ministerija pakeitė garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisykles, kuriomis siekiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) protrūkio, sudaryti palankesnes sąlygas pasinaudoti paskolomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti. Pagal naująsias taisykles UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamų garantijų gavėjams kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos.

Pagal šias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-352, sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio patiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams paraiškas dėl kompensacijos pateikusiems iki 2020 m. gruodžio 31 d. bus kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos, mokamos už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos suteikimą. Kitais atvejais, kaip ir iki šiol, už investicines paskolas bus kompensuojama 80 proc. garantinės įmokos.

Teikiant garantinės įmokos kompensaciją nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) protrūkio, bus skaičiuojama nereikšminga (de minimis) pagalba, kurios bendra suma vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui per bet kuriuos trejus finansinius metus negali viršyti:

  • 20 000 Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;
  • 100 000 Eur krovinių vežimo keliais veiklai samdos pagrindais arba už atlygį;
  • 200 000 Eur, kai investuojama į kitą veiklą. 

Garantinė įmoka nekompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems paskolas investicijoms, kurioms teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Taip pat garantinė įmoka nekompensuojama imantiems paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti, perkantiems žemės ūkio paskirties žemę.

Ankstesniais žemės ūkio ministerijos sprendimais taip pat patvirtintos ir kitos priemonės, siekiant sušvelninti koronaviruso (COVID-19) pandemijos padarinius (taikomos paskoloms, lizingo paslaugoms su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija):

  • Garantijos gali būti teikiamos ir už paskolas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti (» daugiau informacijos)
  • Kompensuojama 100 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų už investicines paskolas, lizingo paslaugas (» daugiau informacijos)
  • Kompensuojama 100 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų už paskolas ar faktoringo paslaugas apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti (» daugiau informacijos)
  • Kompensuojama 100 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų už paskolas ir lizingo paslaugas žuvininkystės sektoriaus įmonėms (» daugiau informacijos)
  • Kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos už finansų įstaigų teikiamas lizingo paslaugas (» daugiau informacijos)

Siekiant užtikrinti tinkamą pagalbos kompensuojant dalį garantinės įmokos, finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų ūkio subjektams administravimą, prašome pildyti atnaujintas paraiškų kompensacijoms gauti formas, kurias rasite https://garfondas.lt/lt/garantijos/dokumentai/garantiju-paraiskos.  

 

Teisės aktai

» 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-261 „Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo“

» 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-262 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

» 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-268 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 „Dėl Dalies garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

» 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 3D-282 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

» 2020 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 3D-293 „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo priemonės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

» 2020 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 3D-352 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Dalies garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

« Atgal