Paskoloms pagal finansinę priemonę „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimas“ – 80 proc. palūkanų kompensacija

Spausdinti
2020-02-13

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įgyvendina finansinę priemonę – „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimas“. Visoms paskoloms, suteiktoms pagal šią priemonę, nuo šiol taikoma 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacija.

Pagal Paskolų teikimo priemonę paskolos teikiamos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti
 
Palūkanų kompensavimas pagal priemonę „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimas“ (toliau – Paskolų teikimo priemonė) patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-70. Remiantis šiuo įsakymu, žemės ūkio subjektams kompensuojamos palūkanos už visas paskolas, suteiktas pagal Paskolų teikimo priemonę, nepriklausomai nuo to, ar paskola suteikta su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija ar be garantijos. 

„Norime atkreipti žemės ūkio subjektų dėmesį, kad dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, suteiktas žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti pagal Paskolų teikimo priemonę, taikomas tik naujai paimtoms paskoloms“ – teigia Žemės ūkio paskolų garantijų fondo l. e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „80 proc. palūkanų gali būti kompensuojama už tinkamas finansuoti išlaidas, kurios gali būti daromos tik po Žemės ūkio paskolų garantijų fondo sprendimo teikti pagalbą paskolomis.“

Pagrindinės palūkanų kompensavimo sąlygos:
  • kompensuojama 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį; 
  • maksimali palūkanų norma, kuri kompensuojama – 4 proc.;
  • ūkio subjektas norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl paskolos, pateikia paraišką dėl dalies palūkanų kompensavimo;
  • palūkanų kompensacijas paskaičiuoja ir atlieka Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

„Kviečiame žemės ūkio subjektus aktyviai naudotis Paskolų teikimo priemone skolinantis žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti. Pagal šią priemonę iki 2020 m. pabaigos planuojama suteikti beveik 2,7 mln. Eur lengvatinių paskolų“ – sako R. Globienė. „Pagal Paskolų teikimo priemonę teikiamoms paskoloms taikomos mažesnės palūkanos, mažesnis administravimo mokestis, o dalinis palūkanų kompensavimas dar sumažins paskolos aptarnavimo sąnaudos, kas ypatingai aktualu siekiant efektyviau modernizuoti ūkius.“

Pagrindinės Paskolų teikimo priemonės sąlygos:
  • paskolos paskirtis – žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti;
  • paskolos trukmė – iki 72 mėn.;
  • didžiausia paskolos suma – 70.000,00 Eur;
  • palūkanų dydis negali būti didesnis kaip 5,0 proc.;
  • paskolos administravimo mokestis negali būti didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos;
  • paskolų gavėjai savo vardu turi būti įregistravę žemės ūkio valdą.

Dėl lengvatinių paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti galima kreiptis į šias kredito unijas:

» Raseinių kredito unija 

» Ignalinos kredito unija

» Biržų kredito unija 

» Kredito unija Zanavykų bankelis

» Kredito unija „Kupiškėnų taupa“

 
Išsami informacija:

» Finansinė priemonė „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai teikimas“

» Dalinis palūkanų kompensavimas

 
« Atgal