Paskelbta naujos finansinės priemonės finansų tarpininkų atranka

Spausdinti
2020-05-15

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, veikdamas kaip nacionalinė plėtros įstaiga, toliau įgyvendina skatinamąsias finansines priemones žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, kaimo plėtros, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros srityse. Šiuo metu vykdoma finansų tarpininkų atranka lengvatinėms paskoloms pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams teikti.

Naujoji finansinė priemonė – Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimo pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams – įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3D-294 patvirtintas taisykles.

Pagrindinės lengvatinių paskolų teikimo sąlygos:

 • Paskolų teikimo priemonei skiriama lėšų suma – 3,815 mln. Eur;
 • finansų tarpininkai gali, tačiau neprivalo, prie Paskolų teikimo priemonės prisidėti savo lėšomis;
 • lėšų išskolinimo galutiniams naudos gavėjams terminas – 24 mėn.;
 • galutiniai naudos (paskolų) gavėjai – ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie užsiima pirmine žemės ūkio prooduktų gamyba ir skolinasi lėšų šiai veiklai vykdyti;
 • paskolų paskirtis – žemės ūkio technikos, žemės ūkio įrangos, veislinių pieno krypties telyčių ir (ar) genetinės medžiagos įsigijimas;
 • paskolų galutiniams naudos gavėjams teikimo sąlygos:
  • paskolos suma – iki 100 tūkst. Eur (arba didesnė priklausomai nuo finansų tarpininko prisidedamos sumos), 
  • paskolos terminas – iki 7 metų
  • paskolos palūkanos – 6 mėn. EURIBOR + 0,1 proc. punkto, bet ne daugiau kaip 2 proc. + finansų tarpininko marža (ne daugiau kaip 3 proc.), bendra palūkanų norma - ne daugiau 5 proc.
  • paskolos sutarties sudarymo (administravimo ar jį atitinkantis) mokestis – ne daugiau kaip 0,5 proc. paskolos sumos.

Finansų tarpininkų atrankos konkursas paskelbtas 2020 m. gegužės 7 d., pasiūlymų lengvatinių paskolų teikimo paslaugoms teikti laukiame iki 2020 m. birželio 15 d.

 

Dokumentai

» Pirkimo skelbimas

» Pirkimo dokumentai

» Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimo pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams taisyklės 

« Atgal