2020-09-17

Lengvatinės paskolos nukentėjusiems nuo COVID-19: jau sulaukta paraiškų už daugiau kaip pusę numatytų lėšų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas iki rugsėjo 11 d. yra sulaukusi 65-ių paraiškų už iš viso 22,4 mln. eurų dėl lengvatinių paskolų gavimo iš žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriaus subjektų, nukentėjusių nuo COVID-19. Tai sudaro 56 proc. šiai skatinamajai finansinei priemonei įgyvendinti numatytų lėšų. Paskolų teikimas pagal šią priemonę yra numatytas iki 2020 m. pabaigos.

2020-08-27

Rugsėjo pradžioje pradedamos teikti lengvatinės paskolos nukentėjusiems nuo šalnų 2019 m.

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų fondas baigė finansų tarpininkų atranką skatinamajai finansinei priemonei „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ ir artimiausiu metu pasirašys sutartį dėl paskolų teikimo su finansų tarpininku – Lietuvos centrinės kredito unijos narėmis. Paskoloms pagal šią priemonę yra skiriama 2,744 mln. eurų, o 2019 m. nuo šalnų nukentėję ūkio subjektai galės gauti iki 25 tūkst. eurų paskolą itin palankiomis sąlygomis.

2020-08-24

Jau teikiamos lengvatinės paskolos žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas skelbia, kad jau galima kreiptis dėl lengvatinių paskolų ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, patyrusiems likvidumo problemų dėl koronaviruso (COVID-19) ligos protrūkio. Lengvatinės paskolos bus teikiamos iki 2020 m. gruodžio 31 d. per atrinktus finansų tarpininkus, skelbiamus fondo interneto svetainėje www.garfondas.lt.

2020-08-04

Rugpjūtį startuos lengvatinių paskolų žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19, priemonė

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir sumažinti ūkio subjektų skolinimosi kaštus COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu, nuo rugpjūčio mėnesio vidurio bus teikiamos lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti pagal naują skatinamąją finansinę priemonę. Šiai priemonei skiriama 40 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2020-07-27

Palankesnės sąlygos COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu ir pagalba nukentėjusiems

Siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos įtaką ūkio subjektams, padidintas finansinių paslaugų prieinamumas, sudarytos lengvesnės skolinimosi sąlygos užtikrinant veiklos tęstinumą ir darbo vietų išsaugojimą.

2020-07-20

Lengvatinės paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių: paskelbta finansų tarpininkų atranka

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pradeda ruoštis naujos skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ įgyvendinimui ir liepos 15 d. paskelbė finansų tarpininkų paslaugų šiai priemonei įgyvendinti pirkimo konkursą.

2020-07-13

Nauja finansinė priemonė – lengvatinės paskolos užsiimantiems pirmine gamyba

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai, įrangai, veislinėms pieno kryptiems telyčioms bei genetinei medžiagai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pradeda įgyvendinti naują finansinę priemonę – „Paskolų teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“. Pagal šią priemonę per du metus planuojama suteikti daugiau kaip 4 mln. Eur lengvatinių paskolų.

2020-06-30

Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas – teikiama didesnė parama ūkio subjektams

Vadovaujantis valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schema, patvirtinta 2020 m. birželio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-482, nuo šių metų liepos 1 d. keičiama garantinės įmokos ir palūkanų kompensavimo tvarka. 

2020-06-30

Individualių garantijų teikimo pakeitimai nukentėjusiems nuo koronaviruso protrūkio

Žemės ūkio ministerija, siekdama sumažinti COVID-19 pandemijos įtaką ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, padidino finansinių paslaugų prieinamumą, sudarė palankesnes skolinimosi sąlygas užtikrinant veiklos tęstinumą, išsaugant darbo vietas.

2020-06-12

Sunkumų dėl COVID-19 patiriantys ūkio subjektai skolinsis paprasčiau

Vyriausybė posėdyje pritarė projektui, kuriuo siekiama sumažinti COVID-19 pandemijos įtaką ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, finansams, sudarant palankesnes sąlygas, pasiskolinti iš finansų įstaigų ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovių.

1 2 3 Kitas