Žemės ūkio paskolų garantijų fondas patvirtintas nacionaline plėtros įstaiga

Spausdinti
2019-01-14

Lietuvos bankas 2019 m. sausio 7 d. sprendimu UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondą įtraukė į nacionalinės plėtros įstaigų (NPĮ) sąrašą. NPĮ statusas suteikiamas finansų įstaigoms, kurios nacionaliniu mastu gali vykdyti skatinamąsias finansavimo veiklas.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, tapęs nacionaline plėtros įstaiga, finansinių priemonių pagalba (teikiant lengvatines paskolas, garantijas, kitas priemones) galės dar sėkmingiau prisidėti prie investicijų skatinimo žemės ūkio sektoriuje, užtikrinti esamų finansinių priemonių tęstinumą, kai paskolintos ar investuotos lėšos sugrįš ir bus panaudojamos kitiems projektams finansuoti.

Nacionalinių plėtros įstaigų tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms tose srityse, kur finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas, neoptimalus, taip pat formuoti palankų klimatą šioms investicijoms įgyvendinti.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui, kaip ir dar dviem valstybės valdomoms finansų įstaigoms – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ – nacionalinės plėtros įstaigos statusas Vyriausybės nutarimu buvo suteiktas 2018 m. spalio mėnesį.

» Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“

» Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas 

 
« Atgal