Šiemet garantijomis ir daliniu palūkanų kompensavimu pasinaudojo daugiau ūkio subjektų

Spausdinti
2019-10-15

Per tris š. m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 22,3 mln. Eur kreditų suteikė 163 garantijas už 16 mln. Eur. Palūkanų kompensacijomis pasinaudojo 100 ūkio subjektų, jiems kompensuota 316 tūkst. Eur kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų.

Kreditai ir garantijos 2019 m. I-III ketv. pagal kredito įstaigas, mln. Eur
 
Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet kredito garantijų suma žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išaugo beveik 12 proc. Didžiausia garantija buvo suteikta už investicinį žemės ūkio kooperatyvo grūdų elevatoriaus gamybinės bazės įkūrimo projektą – jam įgyvendinti suteiktas maksimalus 1,16 mln. Eur investicinis kreditas su 80 proc. garantija. Mažiausia investicija – 10 tūkst. Eur kreditas, skirtas ūkininko sėjamosios pirkimui.
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais bankais ir kredito unijomis Lietuvoje. Šiais, kaip ir ankstesniais metais aktyviausiai kreditus su garantija teikia kredito unijos – per tris š. m. ketvirčius jos išdavė beveik pusę (45 proc.) visų kreditų su garantija, kredito unijoms suteiktų garantijų suma išaugo penktadaliu. Daugiau nei praėjusiais metais kreditų su garantija taip pat suteikė Citadele bankas, Šiaulių bankas, aktyviau skolino ir SEB bankas, bankas Swedbank.
 
Žemės ūkio veiklos subjektai šiais metais su garantija daugiausia skolinosi investicijomis (77 proc. visų kreditų su garantija) – kreditai ir lizingo paslaugos buvo imami žemės ūkio technikai, statybai ir rekonstrukcijai bei įvairiai įrangai įsigyti. Penktadalis visų kreditų (22 proc.) buvo skirta trumpalaikiam turtui įsigyti – žemdirbiai ir kaimo verslininkai įsigijo žemės ūkio technikos atsarginių dalių, sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių ir kitų rudens darbams reikalingų priemonių.
 
„Imantiems kreditus su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, sudaromos palankios skolinimosi sąlygos – jiems kompensuojama dalis kredito įstaigai sumokėtų palūkanų“ ¬– sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo l. e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Tiek imantys kreditus investicijoms, tiek trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti gali gauti 80 proc. palūkanų kompensaciją. Šiemet šia valstybės pagalba jau pasinaudojo 100 ūkio subjektų, jiems kompensuota 316 tūkst. Eur kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų. Tai svari pagalba žemdirbiams, leidžianti ženkliai sumažinti skolinimosi išlaidas.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms ¬– iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti taikomas 80 proc. palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.
 
« Atgal