Per pirmąjį 2019 m. pusmetį kredito įstaigos suteikė 16 mln. Eur kreditų su garantija

Spausdinti
2019-08-08

Per pirmąjį š. m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 16 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 115 garantijų už 11,6 mln. Eur. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5519 garantijų už 913,6 mln. Eur, kredito įstaigos ūkio subjektams su garantijomis išdavė 1,18 mlrd. Eur garantuotų kreditų.

 
Žemdirbiai daugiausia investuoja į naują modernią žemės ūkio techniką ir įrengimus
 
Šiais metais, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, kai žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams buvo išduota 10,4 mln. Eur garantijų, suteikta 11 proc. garantijų daugiau. Vidutinė kredito įstaigų finansuojama suma šiemet siekė 139 tūkst. Eur, teikiama garantija – 101 tūkst. Eur, t. y. 72 proc. kredito sumos. Didžiausias šiemet suteiktas finansavimas – 1,16 mln. Eur investicinis kreditas, mažiausia investicija – 7 tūkst. Eur.
 
Daugiausia garantijų kaip ir ankstesniais metais suteikiama ūkininkų ūkiams – jiems suteiktų garantijų suma sudarė 54 proc. viso garantijų portfelio. Labiausiai finansuojama veiklos sritis išliko tradicinis žemės ūkis – augalininkystės ir gyvulininkystės projektai sudarė po 34 proc. visų išduotų garantijų. Likusią dalį sudarė alternatyvios veiklos projektai, kuriuos įgyvendinant buvo įsigyjama miškų ūkio technika, teikiamos žemės ūko, autoservisų, kaimo turizmo paslaugos. Alternatyviems verslams kaime plėtoti šiemet suteikta 7 proc. garantijų daugiau nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, trumpalaikiam turtui įsigyti suteikta 23 proc. visų 2019 m. suteiktų garantijų sumos. 
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su dauguma Lietuvoje veikiančių bankų ir kredito unijų. Daugiausia kreditų su garantija, kaip ir praėjusiais metais, išdavė kredito unijos – per pirmąjį šių metų pusmetį jos suteikė 57 proc. visų kreditų su garantija (pagal garantijų skaičių). Aktyviausiai su garantijomis skolinantis bankas – Šiaulių bankas, suteikęs 17 proc. visų šiais metais suteiktų garantijų. Aktyviau nei praėjusiais metais skolino SEB bankas, o Medicinos banko skolinimas su garantija sumažėjo.
 
Sudarydama palankesnes kreditavimo sąlygas žemės ūkio ir alternatyvios veiklos subjektams įgyvendinti projektus, Bendrovė administruoja dalies garantinės įmokos ir dalies kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimą. Ūkio subjektams per 2019 m. pirmąjį pusmetį iš žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos lėšų buvo kompensuota 223 tūkst. Eur kredito palūkanų bei 160,5 tūkst. Eur garantinių įmokų. Palūkanų kompensacija pasinaudojo 73 ūkio subjektai, garantinės įmokos kompensacija – 40 subjektų.
 
„Žemės ūkio paskolų garantijų fondas siekia įvairiomis priemonėmis skatinti žemės ūkio ir kaimo plėtrą Lietuvoje“ – sako l. e. pareigas direktorė Romalda Globienė. „2019 m. pradžioje Bendrovei tapus Nacionaline plėtros įstaiga, dar labiau prasiplėtė finansinių priemonių, skirtų žemės ūkiui, ratas. Paskolas su garantija trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti lengvatinėmis sąlygomis šiuo metu teikia Luminor bankas, jau rudenį tokias paskolas planuojame pasiūlyti ir žemės ūkio technikai įsigyti. Tikimės Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir toliau išliks patikimu partneriu kuriant ir plėtojant verslą kaimo vietovėse.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti taikomas 80 proc. palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.
« Atgal