Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2019 metams

Spausdinti
2019-04-02

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 277 patvirtino valstybės garantijų limitą už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms. Nutarimu nustatyta, kad 2019 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijų sutartis negali būti didesni kaip 179,02 mln. Eur.

„Valstybės garantijų limitas – tai prisiimamų garantinių įsipareigojimų dydis pagal garantijas, kuris vienu metu negali būti didesnis nei nustatytas Vyriausybės“ – komentuoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė. 
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniai įsipareigojimai už ūkininkų, žemės ūkio įmonių, kaimo verslininkų, žemės ūkio produktus perdirbančių įmonių bei VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra“ paimtus kreditus 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 117,2 mln. Eur. 
 
2018 m. buvo nustatytas 11,5 mln. Eur didesnis garantijų limitas, nei šiais metais. „Garantijų poreikis auga, tačiau patvirtintas valstybės garantijų limitas tikrai leis pasinaudoti visiems besikreipiantiems ūkio subjektams“, – sako R.  Globienė.
 
» Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų”
« Atgal