Paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai bus teikiamos palankesnėmis sąlygomis

Spausdinti
2019-05-20

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, paskelbtas atviras konkursas finansiniams tarpininkams atrinkti. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 2,011 ml. Eur Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų.

Pagal naują Paskolų teikimo priemonę bus finansuojamas žemės ūkio technikos bei įrangos įsigijimas
 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-193 „Dėl paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimo taisyklės. Remiantis šių taisyklių nuostatomis, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) paskelbė atvirą konkursą „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, finansų tarpininkų paslaugų pirkimas“. 
 
Organizuojamu paslaugų pirkimu bus atrinkti finansų tarpininkai, kurie įgyvendins finansinę priemonę „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimas“ (toliau – Paskolų teikimo priemonė), prisiimdami įsipareigojimą Paskolų teikimo priemonei įgyvendinti skirtas lėšas paskirstyti galutiniams naudos gavėjams – ūkio subjektams, kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir skolinasi lėšų šiai veiklai vykdyti. Teikdami paskolas, finansiniai tarpininkai turės prisidėti nuosavomis lėšomis (ne mažiau 25 proc,. paskolos sumos), teikti ataskaitas, mokėti palūkanas, kitus mokesčius ir grąžinti lėšas Bendrovei su Bendrove sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.
 
Pagrindinės Paskolų teikimo priemonės sąlygos galutiniams naudos gavėjams:
  • paskolos paskirtis – žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti;
  • paskolos trukmė – iki 72 mėn.;
  • didžiausia paskolos suma – 70.000,00 Eur;
  • palūkanų dydis negali būti didesnis kaip 5,0 proc.;
  • paskolos administravimo mokestis negali būti didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos;
  • paskolų gavėjai savo vardu turi būti įregistravę žemės ūkio valdą.
 
Kviečiame kredito įstaigas susipažinti su konkurso sąlygomis ir pateikti pasiūlymus dėl Paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo. Pasiūlymų pateikimo terminas – 2019 m. birželio 21 d.
 
» Atviro konkurso skelbimas
 
» 2019 m. balandžio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-193 „Dėl paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių patvirtinimo“
 
 
« Atgal