Paskoloms pagal PPG priemonę – 80 proc. palūkanų kompensacija

Spausdinti
2019-05-22

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas nuo 2018 m. įgyvendina Paskolų portfelio garantijų priemonę (PPG priemonė), pagal kurią žemės ūkio subjektams sudaromos galimybės palankesnėmis sąlygomis pasiskolinti apyvartinėms lėšoms ar biologiniam turtui įsigyti esant nepakankamam užstatui. Paskolas pagal šią priemonę teikia „Luminor“ bankas, joms taikomas 80 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas.

„Norime atkreipti žemės ūkio subjektų dėmesį, kad už paskolas, suteiktas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti pagal PPG priemonę taikomas dalinis palūkanų kompensavimas – kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų“ – teigia Žemės ūkio paskolų garantijų fondo l. e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Taip sudaromos palankios galimybės pasiskolinti trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, atsiskaitymams su tiekėjais už pavasarį įsigytas trąšas, sėklas, augalų apsaugos priemones ir kt., kas ypatingai aktualu esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir įvertinant rizikas dėl mažesnio derliaus.“

Palūkanų kompensavimas pagal PPG priemonę patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-963 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Už paskolas, suteiktas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti su PPG priemonės garantija, suteikiama nereikšminga (de minimis) pagalba kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų:

 • kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų; 
 • palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį; 
 • palūkanų kompensacijas paskaičiuoja ir atlieka Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

Kviečiame žemės ūkio subjektus, ypač pripažintas žemės ūkio kooperatinės bendroves (kooperatyvus), aktyviai naudotis PPG priemone skolinantis apyvartinėms lėšoms ar biologiniam turtui įsigyti, kas suteikia galimybes laiku atsiskaityti su tiekėjais ir, pasinaudojant palūkanų kompensavimu, sumažinti skolinimosi sąnaudas.

Pagrindinės PPG priemonės sąlygos

 • Paskolas teikia „Luminor“ bankas;
 • Finansavimo forma – paskola arba kredito linija;
 • Paskirtis – trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti;
 • Paskolos terminas – iki 36 mėn.;
 • Garantija – automatiškai suteikiama 80 proc. garantija;
 • Paskolos metų palūkanų dydis – ne didesnis kaip 5 proc.;
 • Paskolos administravimo mokestis – ne didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos;
 • Didžiausia paskolos suma: 
  • iki 150 tūkst. Eur – ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra iki 100 tūkst. Eur;
  • iki 300 tūkst. Eur – pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

» Išsami informacija apie PPG priemonę
» Išsami informacija apie „Luminor“ banko teikiamas PPG priemonės paskolas

« Atgal