2019-08-08

Per pirmąjį 2019 m. pusmetį kredito įstaigos suteikė 16 mln. Eur kreditų su garantija

Per pirmąjį š. m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 16 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 115 garantijų už 11,6 mln. Eur. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5519 garantijų už 913,6 mln. Eur, kredito įstaigos ūkio subjektams su garantijomis išdavė 1,18 mlrd. Eur garantuotų kreditų.

2019-06-25

Kviečiame į parodą „Agrovizija 2019“

2019 m. birželio 26-28 d. Akademijoje, Dotnuvos sen., Kėdainių r. vyks žemės ūkio technologijų paroda „Agrovizija 2019“. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip ilgametis parodos rėmėjas, kviečia aplankyti parodą ir susipažinti su naujausiomis žemės ūkio technologijomis.

2019-05-22

Paskoloms pagal PPG priemonę – 80 proc. palūkanų kompensacija

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas nuo 2018 m. įgyvendina Paskolų portfelio garantijų priemonę (PPG priemonė), pagal kurią žemės ūkio subjektams sudaromos galimybės palankesnėmis sąlygomis pasiskolinti apyvartinėms lėšoms ar biologiniam turtui įsigyti esant nepakankamam užstatui. Paskolas pagal šią priemonę teikia „Luminor“ bankas, joms taikomas 80 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas.

2019-05-20

Paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai bus teikiamos palankesnėmis sąlygomis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, paskelbtas atviras konkursas finansiniams tarpininkams atrinkti. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 2,011 ml. Eur Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų.

2019-05-16

Patvirtinta Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2018 m. veiklos ataskaita

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gegužės 15 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2018 m. veiklos ataskaitą. Praėjusių metų veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

2019-04-11

Didesnės paskolos pagal PPG priemonę – paskolos suma padidinta iki 150 tūkst. Eur

2019 m. balandžio 9 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-208 buvo pakeistos Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos Paskolų portfelio garantijų priemonės taisyklės. Pagal naujas taisykles „Luminor“ bankas galės teikti iki 150 tūkst. Eur dydžio paskolas žemės ūkio subjektams.

2019-04-05

Pagalba ūkininkui, nauda kredito įstaigai

Vis daugiau žemdirbių, kai pritrūksta lėšų trumpalaikiam, ilgalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, pasinaudoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paslaugomis. Kreditai, kredito linijos ar lizingo paslaugos su Fondo garantijomis teikiamos visose kredito įstaigose, o paėmusiems tokius kreditus, kompensuojama ir dalis sumokėtų palūkanų.

2019-04-02

Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2019 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 277 patvirtino valstybės garantijų limitą už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms. Nutarimu nustatyta, kad 2019 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijų sutartis negali būti didesni kaip 179,02 mln. Eur.

2019-03-29

Kviečiame apsilankyti parodoje „Ką pasėsi... 2019“

2019 m. balandžio 4 - 6 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vyks tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2019“. Paroda organizuojama jau 24-ąjį kartą, šioje parodoje savo veiklą pristatys ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

 

 

 

2019-01-21

Paskolų portfelio garantijos – palankesnės sąlygos pasiskolinti apyvartinėms lėšoms ar biologiniam turtui įsigyti

Artėjant pavasario darbams, didėjant trumpalaikio ar biologinio turto finansavimo poreikiui įsigyjant sėklas, trąšas, augalų apsaugos produktus, kurą ar kitas priemones, kviečiame žemės ūkio subjektus aktyviai naudotis Paskolų portfelio garantijų priemone, kurią administruoja „Luminor“ bankas, ir jos teikiamais privalumais.

1 2 Kitas