Žemdirbiams – dar palankesnės sąlygos skolintis apyvartinėms lėšoms

Spausdinti
2018-06-05

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir Luminor Bank AB 2018 gegužės 30 d. pasirašė Paskolų portfelio garantijų priemonės įgyvendinimo sutartį. Pagal šią priemonę žemdirbiams bus teikiamos paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui įsigyti itin palankiomis sąlygomis, paskoloms bus suteikiama valstybės garantija. 

Paskolų portfelio garantijų priemonės tikslas – sudaryti kuo palankesnes paskolų, skirtų apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui įsigyti, suteikimo sąlygas ūkio subjektams, neturintiems pakankamo užstato. Paskolomis galės pasinaudoti žemės ūkio subjektai, užsiimantys pirmine gamyba, bei teisės aktų tvarka pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės.
 
Pagal pasirašytą sutartį paskolų gavėjams bus taikoma mažesnė palūkanų marža bei paskolos administravimo mokestis, bankui mažinama kreditavimo rizika, kadangi Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigai automatiškai garantuos 80 proc. paskolos sumos grąžinimą. 
 
„Po nepalankaus praėjusių metų rudens, daugelis ūkių susiduria su apyvartinių lėšų poreikiu veiklos tęstinumui užtikrinti, todėl tikimės, kad nauja priemonė, skirta žemės ūkio subjektams palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą paskolos arba kredito linijos forma, ypač kai trūksta užstato ar kitų paskolą užtikrinančių priemonių, yra labai savalaikė. Ši priemonė padės mažinti kreditavimo riziką, bus paprastesnis paskolų gavimo procesas verslui kurti, vykdyti ir plėtoti“, – sako l.e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė.
 
Paskolos bus teikiamos pagal vidines banko procedūras ir tvarką ne ilgesniam nei 36 mėn. laikotarpiui. Didžiausia garantuojamos paskolos suma ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba – iki 50.000 EUR, pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms – iki  300.000 Eur. Planuojama, kad 2020 m. pabaigai tokių paskolų suma sieks 25 mln. Eur.
 
„Žemės ūkiui, kaip vienai iš strateginių mūsų banko veiklos sričių, skiriame daug dėmesio, jau daugelį metų bendradarbiaujame su ūkininkais, ieškome sprendimų kurie padėtų plėsti, vystyti ūkius ir spręsti finansinius iššūkius. Vien praėjusiais metais Luminor bankas ūkininkams suteikė daugiau nei 100 milijonų eurų paskolų skirtų ūkio plėtrai, modernizavimui ir apyvartinėms lėšoms. Todėl ši Žemės ūkio paskolų garantijų fondo priemonė mums labai aktuali ir suteiks galimybių jau šį rudenį dar lanksčiau ir palankesnėmis sąlygomis finansuoti ūkininkų apyvartinių lėšų poreikius“, - sako „Luminor“ banko Verslo klientų departamento vadovas Vytis Žegužauskas. 
 
Paskolų portfelio garantijų priemonė teikiama kaip de minimis pagalba, ji finansuojama iš Žemės ūkio ministerijai grąžintų ir grąžintinų lėšų bei sukauptų palūkanų ir kitų pajamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones.
« Atgal