Vyriausybė palankiai įvertino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos rezultatus

Spausdinti
2018-05-09

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gegužės 9 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2017 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais, veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) 2017 m. už kredito įstaigų ūkio subjektams išduotus 38,7 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 170 garantijų už 29,4 mln. Eur. Tame skaičiuje 6 garantijos už 12,8 mln. Eur suteiktos už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduotus kreditus. 
 
Pagrindiniai klientai, besinaudojantys kreditais su garantija – ūkininkų ūkiai. Jiems praėjusiais metais suteikta 75 proc. visų kreditų su garantija Garantijos taip pat teikiamos įvairiam smulkiajam verslui kaimo vietovėse (12 proc.), kooperatinėms bendrovėms (9 proc.), perdirbimo įmonėms tiek mieste, tiek kaime, bei kitoms žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms.
 
Praėjusiais metais trys ketvirtadaliai kreditų su garantijomis buvo skiriami investicijoms, buvo įsigyjama žemės ūkio technika, įrengimai, žemė bei kitas ilgalaikis turtas. Pastebima tendencija, kad vis daugiau su garantijomis skolinamasi trumpalaikiam turtui – garantijos teikiamos už kreditus trąšoms, sėkloms, augalų apsaugos priemonėms, kurui ir kt. medžiagoms įsigyti.
 
Bendrovė taip pat administruoja dalies garantinės įmokos ir kredito įstaigoms ar lizingo bendrovėms sumokėtų palūkanų kompensavimą. Praėjusiais metais ūkio subjektams iš Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšų buvo kompensuota 127,5 tūkst. Eur sumokėtų palūkanų (171 ūkio subjektui) bei 173,9 tūkst. Eur garantinių įmokų (58 ūkio subjektams).
 
Garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti Bendrovė kaupia lėšas garantinių įsipareigojimų įvykdymui. Atidėjiniai kaupiami iš garantinių įmokų ir uždirbto pelno. Bendrovės įsipareigojimai pagal garantijas 2017 m. pabaigoje sudarė 138,8 mln. Eur, garantiniams įsipareigojimams vykdyti sukaupta 20,2 mln. Eur, o atidėjinių poreikis sudarė 18,7 mln. Eur, t.y. sukaupti atidėjiniai padengė prisiimtą riziką pagal garantijas.
 
„Bendrovė 2018 metus pradėjo labai sėkmingai – šiemet per 4 mėnesius kreditų garantijų suteikta 30 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį“ – teigia Žemės ūkio paskolų garantijų fondo l.e.direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Tikimės, kad bendradarbiaudami su kredito įstaigomis ir toliau skatinsime ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą bei alternatyvių verslų kūrimą kaimo vietovėse.“
« Atgal