Per pirmąjį 2018 m. pusmetį – trečdaliu daugiau kredito garantijų

Spausdinti
2018-07-09

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 15,2 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 111 garantijų už 10,4 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai atitinkamu laikotarpiu suteiktos 2 garantijos už 4,6 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5291 garantija už 875 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1,1 mlrd. Eur. 

 
Kreditai ir garantijos pagal kredito įstaigas 2018 m.
 
Šiais metais, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, kai žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams buvo išduota 91 garantija už 7,8 mln. Eur, garantijų išduota trečdaliu daugiau. Vidutinė kredito įstaigų finansuojama suma šiemet siekė 137 tūkst. Eur, teikiama garantija – 94 tūkst. Eur, t.y. 69 proc. kredito sumos. Didžiausias šiemet suteiktas finansavimas – 1,16 mln. Eur investicinis kreditas, skirtas paukštininkystės verslui plėtoti, mažiausia investicija – 15 tūkst. Eur, kurie skirti alternatyviam verslui Šalčininkų rajone kurti.
 
Daugiausia garantijų kaip ir ankstesniais metais suteikiama ūkininkų ūkiams – jiems suteiktų garantijų suma sudarė 77 proc. viso garantijų portfelio. Labiausiai finansuojama veiklos sritis išliko tradicinis žemės ūkis – augalininkystės projektai sudarė 53 proc. visų išduotų garantijų, gyvulininkystės – 32 proc. Likusią dalį sumos sudarė alternatyviosios veiklos projektai, kuriuos įgyvendinant buvo įsigyjama miškų ūkio technika, teikiamos autoservisų, kaimo turizmo paslaugos, lėšos skiriamos trumpalaikiam turtui įsigyti. 
 
Kreditų garantijos šiemet aktyviausiai buvo teikiamos Šiaulių rajone – ten suteikta 16 proc. visų kreditų su garantija. Aktyviai taip pat skolinosi Pasvalio, Utenos, Radviliškio, Kėdainių rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai. Suteiktos garantijos šiemet leido sukurti ir išsaugoti net 700 darbo vietų kaimo vietovėse.
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais bankais ir daugeliu kredito unijų Lietuvoje. Šiais metais daugiausia kreditų su garantija išdavė kredito unijos – per pirmąjį šių metų pusmetį jos suteikė daugiau nei pusę visų kreditų su garantija (56 garantijos už 5,3 mln. Eur). Aktyviausiai su garantijomis skolinantis bankas – Šiaulių bankas, suteikęs beveik ketvirtadalį kreditų su garantija (22 garantijos už 2,7 mln. Eur). Taip pat aktyviai šiemet skolino Luminor bei Medicinos bankas, jiems atitinkamai suteikta 20 proc. ir 3 proc. garantijų portfelio. 
 
„Šiais metais pastebime kreditų garantijų poreikio didėjimą“, – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo laikinai pareigas einanti direktorė Romalda Globienė. „Tam didelės įtakos turi dalinis palūkanų kompensavimas imantiems kreditus ar lizingo paslaugas su valstybės garantija. Palūkanos kompensuojamos tiek už investicinius kreditus, tiek už kreditus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kompensacijos procentas siekia net 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų sumos, o tai labai svari parama besiskolinantiems.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms ¬– iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti teikiama valstybės pagalba – dalinis palūkanų kompensavimas už investicinius ar trumpalaikius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat dalinis garantinių įmokų, mokamų už garantijos suteikimą, kompensavimas.
 
« Atgal