Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2018 metams

Spausdinti
2018-03-27

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 278 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms. Šiuo nutarimu 2018 metams nustatytas 190,6 mln. Eur valstybės garantijų limitas.

Valstybės garantijų limitas – tai prisiimamų garantinių įsipareigojimų kredito įstaigoms dydis, kurio Žemės ūkio paskolų garantijų fondas negali viršyti. Palyginti su praėjusiais metais, 2018 metams nustatytas 14,5 mln. Eur mažesnis įsipareigojimų limitas.
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniai įsipareigojimai už kredito įstaigų žemės ūkio sektoriui teikiamus kreditus 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 138,8 mln. Eur. Per praėjusius metus įsipareigojimų suma lyginant su 2016 metų pabaiga išaugo 9 mln. Eur.

LRV nutarimas:
» Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 278 „Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų“
 
« Atgal