Kreditų garantijų šiemet suteikta trečdaliu daugiau

Spausdinti
2018-04-19

Per pirmąjį 2018 m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 6,9 mln. Eur kreditų suteikė 37 garantijas už 4,9 mln. Eur. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 2 garantijos už 4,6 mln. Eur. Bendra šiemet suteiktų garantijų suma – 9,5 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio sektoriui paskolino 11,5 mln. Eur. 

 
Kreditai ir garantijos 2018 m. I ketv. pagal kredito įstaigas, mln. Eur
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais bankais ir daugeliu kredito unijų Lietuvoje. Šiais metais aktyviausiai kreditus su garantija teikia kredito unijos – per pirmąjį š.m. ketvirtį jos išdavė daugiau nei pusę visų kreditų su garantija sumos (52 proc.). Kredito unijoms suteiktų garantijų suma šiemet išaugo dvigubai, taip pat aktyviai žemdirbiams ir kaimo verslininkams skolino Luminor bankas (25 proc. visų kreditų su garantija) bei Šiaulių bankas (19 proc.). 
 
„Kredito įstaigos kreditus su garantija šiemet teikia aktyviau nei praėjusiais metais“ – sako  l.e. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Vien Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteikta garantijų už 4,6 mln. Eur, kai praėjusių metų pirmąjį ketvirtį jų suteikta nebuvo. Žemdirbiams ir kaimo verslininkams kredito įstaigos išdavė 13 proc. daugiau kreditų su garantija, o garantijų suma išaugo net 30 proc.“
 
Pagrindiniai Žemės ūkio paskolų garantijų fondo klientai – ūkininkų ūkiai, šiemet jiems suteikta 5,2 mln. Eur kreditų su garantija (76 proc. visų kreditų). Daugiausia kreditais su garantijomis šiemet naudojosi Utenos, Šiaulių, Kėdainių rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai. Jie investavo į augalininkystės (65 proc.), gyvulininkystės (19 proc.) ūkių modernizavimą, buvo vystomi ir alternatyvieji verslai (16 proc.) – miškininkystė, kaimo turizmas, teikiamos paslaugos.
 
Didžioji dalis kreditų su garantija buvo skiriama investicijoms (70 proc. visų kreditų su garantija) – statyba ir rekonstrukcijai, žemės ūkio technikai ir žemei įsigyti. Beveik trečdalis (30 proc.) visos šiemet suteiktos sumos buvo skirta trumpalaikiam turtui įsigyti – žemdirbiai ir kaimo verslininkai įsigijo sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių ir kitų pavasario darbams taip reikalingų priemonių.
 
„Kreditų garantijos trumpalaikiam turtui įsigyti tampa vis populiaresnės“ ¬– teigia R.Globienė. „Tam didelės įtakos turi dalinis palūkanų kompensavimas – žemės ūkio subjektai, paėmę kreditus ar kredito linijas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, gali gauti 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensaciją. Tai svari pagalba žemdirbiams, leidžianti ženkliai sumažinti savo išlaidas.“
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas dalinį palūkanų kompensavimą taiko ne tik trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti skirtiems kreditams. Kompensacijos teikiamos ir už kreditus skirtus investicijoms – ūkio subjektams kompensuojama 30 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų. Šiemet valstybės pagalba jau pasinaudojo 150 ūkio subjektų, palūkanų kompensacijoms skirta daugiau nei 75 tūkst. Eur. Per visą veiklos laikotarpį palūkanų kompensuota už 11 mln. Eur, jomis pasinaudojo daugiau nei 1500 Žemės ūkio paskolų garantijų fondo klientų.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms ¬– iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti taikomas dalinis palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat dalis palūkanų kompensuojama už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.
« Atgal