Kreditų garantijomis ir palūkanų kompensacijomis naudojasi vis daugiau ūkio subjektų

Spausdinti
2018-10-11

Per tris š.m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 21,1 mln. Eur kreditų suteikė 158 garantijas už 14,4 mln. Eur. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai suteiktos 2 garantijos už 4,6 mln. Eur. Bendra šiemet suteiktų garantijų suma – 19 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio sektoriui paskolino 25,8 mln. Eur. 

 

Kreditai ir garantijos 2018 m. I-III ketv. pagal kredito įstaigas, mln. Eur

„Šiais metais kredito įstaigos kreditus su garantija teikia aktyviau nei praėjusiais metais“ – sako  l.e. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, žemdirbiams ir kaimo verslininkams išduotų kreditų skaičius išaugo 20 proc., o už juos suteiktų garantijų suma išaugo apie 10 proc.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais bankais ir daugeliu kredito unijų Lietuvoje. Šiais metais aktyviausiai kreditus su garantija teikia kredito unijos – per tris š.m. ketvirčius jos išdavė 42 proc. visų kreditų su garantija sumos, kredito unijoms suteiktų garantijų suma šiemet išaugo beveik dvigubai. 

Aktyviausiai kreditus su garantija teikiantis bankas – Šiaulių bankas, kuriam suteiktų garantijų suma išaugo kone tris kartus (21 proc. visų kreditų su garantija). Taip pat žemdirbiams ir kaimo verslininkams su garantija skolino Luminor bankas (18 proc.), Medicinos bankas (10 proc.) bei kiti bankai. 

Didžioji dalis kreditų su garantija šiemet skiriama investicijoms (68 proc. visų kreditų su garantija) – skolinamasi žemės ūkio technikai ir žemei įsigyti, statybai ir rekonstrukcijai. Beveik trečdalis (32 proc.) visos šiemet suteiktos sumos buvo skirta trumpalaikiam turtui įsigyti – žemdirbiai ir kaimo verslininkai įsigijo žemės ūkio technikos atsarginių dalių, sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių ir kitų rudens darbams reikalingų priemonių.

„Kreditų garantijos trumpalaikiam turtui įsigyti tampa vis populiaresnės“ ¬– teigia R.Globienė. „Besiskolinantiems taikomas dalinis kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensavimas – žemės ūkio subjektai, paėmę kreditus ar kredito linijas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, gali gauti 80 proc. palūkanų kompensaciją. Tai svari pagalba žemdirbiams, leidžianti ženkliai sumažinti skolinimosi išlaidas.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas dalinį palūkanų kompensavimą taiko ne tik trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti skirtiems kreditams. Už kreditus, skirtus investicijoms, ūkio subjektams taip pat taikoma 80 proc, kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensacija. Šiemet šia valstybės pagalba jau pasinaudojo beveik 200 ūkio subjektų, palūkanų kompensacijoms skirta daugiau nei 300 tūkst. Eur. 


Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms ¬– iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti taikomas 80 proc. palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.

 

 

« Atgal