Garantijos teikiamos dar greičiau

Spausdinti
2018-02-15

Žemės ūkio ministerija, siekdama supaprastinti ir pagreitinti valstybės garantijų žemės ūkio sektoriui teikimą, nuo 2018 m. sausio mėn. pakeitė  sprendimų dėl garantijų teikimo kredito įstaigoms priėmimo tvarką. Nuo šiol sprendimus dėl garantijų ir valstybės pagalbos teikimo priims Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administracijos vadovas.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos teikimo tvarka tapo paprastesnė ir greitesnė – iš kredito įstaigos gavusi visus reikiamus dokumentus, Bendrovė juos nagrinėja, vertina ir iš karto gali priimti sprendimą. Tai sutrumpina kelią nuo dokumentų gavimo iki sprendimo dėl  garantijos teikimo priėmimo. Priėmus teigiamą sprendimą, ūkio subjektas su kredito įstaiga pasirašo finansavimo sutartį, sumoka garantinę įmoką už garantijos suteikimą, tuomet kredito įstaigai suteikiama garantija, o klientui – kreditas ar lizingo paslaugos.
 
„Iki šiol visus klausimus dėl garantijų teikimo svarstydavo ir sprendimus priimdavo Bendrovės valdyba“ – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. “Nors Bendrovės valdyba į posėdžius susirinkdavo vidutiniškai kartą per savaitę, nuo šiol sprendimai tiek dėl garantijos teikimo, tiek dėl valstybės pagalbos teikimo bus priimami dar greičiau – gavus dokumentus ir juos išnagrinėjus, bus galima iškart priimti sprendimą.“
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas nuolat optimizuoja garantijų teikimo procesą bei gerina paslaugų kokybę, siekia, kuo greičiau priimti sprendimus dėl garantijų teikimo kredito įstaigoms. Praėjusiais metais laikas nuo dokumentų gavimo iš kredito įstaigų iki Bendrovės valdybos sprendimo priėmimo buvo vidutiniškai 6 dienos, pasikeitus sprendimo priėmimo tvarkai, tikimasi bus neilgesnis nei 1-2 darbo dienos.
 
» Kredito/lizingo garantijos gavimo tvarka
  
 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms ¬– iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti teikiama valstybės pagalba – dalinis palūkanų kompensavimas už investicinius ar trumpalaikius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat dalinis garantinių įmokų, mokamų už garantijos suteikimą, kompensavimas.
 
« Atgal