Atnaujintos paraiškų garantijoms gauti formos

Spausdinti
2018-10-23

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, siekdamas supaprastinti ir pagreitinti valstybės garantijų teikimą už kredito įstaigų teikiamus kreditus, kredito linijas ar lizingo paslaugas, atnaujino paraiškų dėl tokių garantijų teikimo formas ir sumažino teikiamų papildomų dokumentų kiekį. 

Naujose paraiškų garantijai gauti formose supaprastintas informacijos pateikimas, sumažintas teikiamų priedų ir papildomų dokumentų kiekis – nebereikia teikti ūkio/įmonės įregistravimo pažymėjimo bei įstatų kopijos, ūkio/įmonės vadovo paso kopijos, žemės ūkio valdos įregistravimo LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre dokumento kopijos, finansinės prognozės turi būti teikiamos ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. 
 
„Senosios paraiškų garantijai gauti formos nuo 2018 m. lapkričio 1 d. bus laikomos netinkamomis, todėl jau dabar prašome teikti atnaujintas paraiškas“ – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo l.e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Tikimės, kad atnaujintas paraiškų formas bus galima paprasčiau ir greičiau užpildyti, tuo pačiu klientams bus greičiau suteikiamos tiek garantijos, tiek kredito įstaigų finansavimas.“
 
Atnaujintos paraiškų garantijai gauti formos pateikiamos svetainėje internete:
» Kredito, kredito linijos garantijos paraiška
» Lizingo garantijos paraiška

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms – iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti taikomas 80 proc. palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.
« Atgal