80 proc. palūkanų kompensacija – ir už investicinius kreditus su garantija

Spausdinti
2018-06-14

Žemės ūkio ministerija, siekdama sudaryti kuo palankesnes sąlygas investuojantiems į žemės ūkio sektorių, 2018 m. birželio 8 d. patvirtino naujas palūkanų už investicinius kreditus ar lizingo paslaugas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisykles. Nuo šiol tiek investicinių, tiek trumpalaikių ar biologiniam turtui įsigyti skirtų kreditų palūkanos bus kompensuojamos 80 proc.

Pagal naująsias taisykles, palūkanos 80 proc. bus kompensuojamos tiek už investicinius kreditus, tiek už lizingo paslaugas, kompensavimo terminas – 3 metai, maksimali kompensuojama palūkanų norma – 4 proc. Palūkanų kompensacija gali pasinaudoti  kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys tiek pirmine žemės ūkio gamyba, tiek alternatyviąja veikla. Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), siekiantys gauti palūkanų kompensaciją, turi būti pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba žemės ūkio produktais gyvulininkystės, pieno, uogų, vaisių bei daržovių sektoriuje.

„Iki šiol 80 proc. palūkanų kompensacija galėjo pasinaudoti tik trumpalaikiam ar biologiniam turtui skirtų kreditų su garantija gavėjai. Suvienodinus palūkanų kompensavimo procentą, palūkanų kompensacijos bus dar svaresnė pagalba ūkio subjektams, investuojantiems kaimo vietovėse“, – sako l.e. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktoriaus pareigas Romalda Globienė. 

Pasikeitus taisyklėms, palūkanų kompensavimo tvarka išliko nepakitusi. Ūkio subjektai, ketinantys gauti palūkanų kompensacijas, Žemės ūkio paskolų garantijų fondui kartu su paraiška garantijai gauti turi pateikti ir prašymą dėl palūkanų kompensavimo. Jokių kitų papildomų dokumentų ūkio subjektui pateikti nereikia visą kompensavimo laikotarpį, palūkanų kompensacijos išmokamos metų pabaigoje už praėjusius metus. 


Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms ¬– iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti teikiama valstybės pagalba – dalinis palūkanų kompensavimas už investicinius ar trumpalaikius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat dalinis garantinių įmokų, mokamų už garantijos suteikimą, kompensavimas.

« Atgal